Op weg naar levensbestendig wonen in Vledder

Vledder - Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen én kunnen blijven wonen in Vledder. Dat is de behoefte van de inwoners van het dorp Vledder.

Dorpsbelang Vledder (DBV), de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ), Stichting Onderdak Vledder en Stichting Naobuur werken door de afgelopen week getekende intentieverklaring nu officieel samen om de zorgvoorziening te realiseren. Daarbij blijven eigenaarschap en regie bij de inwoners van het dorp. Door de samenwerking zetten de partijen zich gezamenlijk in om levensloopbestendig wonen voor de inwoners van Vledder en omstreken mogelijk te maken door onder andere de oprichting en instandhouding van het Woon-zorgcentrum in Vledder.

Expertise

Met de komst van een woonzorgvoorziening in Vledder is er straks 24/7 beschikbaarheid aan zorg. De partners werken samen om de oprichting en instandhouding van het woonzorgcentrum mogelijk te maken door vanuit eigen kracht en expertise invulling te geven aan wat nodig is voor een breed en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning.

Behalve zorg in het Woonzorgcentrum, wordt het voor inwoners van Vledder ook mogelijk om zorg aan huis te ontvangen. Tevens worden in de nabije toekomst ook andere vormen van elkaar helpen en dienstverlening gezamenlijk ontwikkeld. Diensten die bijdragen aan meedoen in het dorp, zelfstandig wonen en het hebben van een waardevolle dag.