Arnold Schuurman gaat aan de slag als centrummanager Meppel

Arnold Schuurman is benoemd tot centrummanager van Meppel. Samen met gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren gaat hij in deze functie uitvoering geven aan het binnenstadsplan.

Dat houdt onder andere in dat er meer winkels gevestigd moeten worden in de leegstaande panden in het kernwinkelgebied: grofweg de Hoofdstraat, Woldstraat, Kerkplein en de Kruisstraat. Om dit te bereiken gaat de kersverse centrummanager in gesprek met de winkeliers die zich bevinden buiten het kernwinkelgebied over een mogelijke verplaatsing van de winkel. Anderzijds gaat hij in gesprek met de vastgoedeigenaren, zodat er geen torenhoge huurprijzen gevraagd worden voor een centrumlocatie.

Verkleuring

De verkleuring in de aanloopstraten is al jaren geleden ingezet. In de straten grenzend aan het centrum verrijzen veelal woningen en appartementen. Dit is onder andere het geval in het oude Randstad-gebouw, de voormalige Aldi en het pand van Bill’s Buitensport. „Er ligt een plan. We gaan daar zo goed mogelijk uitvoering aan geven”, legt Arnold Schuurman uit.

„We leven in een andere tijd. We gaan ons er sterk voor maken dat mensen in Meppel veilig kunnen blijven winkelen. Dat is al deels ingezet door bijvoorbeeld de gele middenstreep. Daarnaast willen we niet alleen fysiek in contact komen met de consument, maar ook online. Dit doen we door middel van de website ontdekmeppel. Daar laten we niet alleen het aanbod zien van Schouwburg Ogterop tot De Schalle en alles er tussenin, maar ook zetten we de winkels in het zonnetje. De www staat voor ons voor ‘wij willen winkels’.”

Ondernemer

Arnold Schuurman is een lokaal bekende ondernemer. Al twintig jaar lang runt hij samen met zijn vrouw Cobie een parfumerie in de Hoofdstraat. Daarnaast heeft hij diverse functies bekleed. Tot voor kort was hij bestuurslid bij Meppel Event Desk en het Ondernemersfonds. Daarnaast is hij voorzitter van het Grachtenfestival. „Ik ben blij met mijn nieuwe functie. Ik ben zichtbaar in de binnenstad en zeven dagen per week bereikbaar. Heb je vragen of ideeën? Kom maar op!”

De Meppeler Handelsvereniging (MHV) en gemeente hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk weer een centrummanager te benoemen. De afgelopen tijd was deze functie vacant en werd er tijdelijk landelijke expertise ingehuurd. Om de samenwerking in de binnenstad nog verder vorm te geven is het op termijn de bedoeling dat de Vereniging Eigenaren Centrum Meppel (VECM) gaat meebetalen aan de centrummanager. Naast aandacht voor de openbare ruimte en ondernemersklimaat, is het streven om ook in te zetten op het duurzaam tegengaan van de leegstand.