Drentse gemeenten luiden noodklok over financiële situatie en voeren actie voor meer geld van het Rijk

De Drentse gemeenten voeren donderdag opnieuw actie voor meer geld van het Rijk. Volgens de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) blijft steun vanuit het Rijk uit, waardoor de financiële positie van gemeenten alleen maar verder verslechtert.

Vanuit Drenthe zijn verschillende wethouders aanwezig bij een protestactie in Den Haag voorafgaande aan het Algemeen Overleg gemeentefinanciën van de Tweede Kamer. Harmke Vlieg uit Assen is een van de sprekers tijdens deze actie in Den Haag.

‘De nood is hoog. Gemeenten krijgen echt veel te weinig geld van het Rijk voor de uitvoering van hun zorgtaken, we worden nog steeds geconfronteerd met oplopende bezuinigingen van het Rijk op het gemeentefonds en de extra kosten die op gemeenten afkomen door Corona maken de situatie er niet beter op. Er moet boter bij de vis, bezuinigingen moeten stoppen en er moet structureel meergeld beschikbaar komen voor gemeenten.’ Aldus Klaas Smid, burgemeester gemeente Noordenveld en portefeuillehouder financiën van de Vereniging van Drentse gemeenten.

Opnieuw een brandbrief

Ook bieden de Drentse gemeenten, samen met andere gemeenten in Nederland, een brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën en de Tweede Kamer. Hierin beschrijven de verschillende gemeentes hun situatie en roepen ze de Tweede Kamer op om concrete maatregelen te nemen. Zo willen de Drentse Gemeenten structureel meer geld voor de uitvoering van zorgtaken. Ook pleiten ze voor een compensatie van het Rijk voor de extra kosten en minder inkomsten door corona

Het is niet de eerste keer dat er een brief over de financiële situatie van Drentse gemeenten wordt verstuurd. In november stuurde Gedeputeerde Staten een brief aan minister Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarvoor stuurde VDG al een eerdere brandbrief naar de Tweede Kamer met de boodschap dat de ‘grens is bereikt’. In totaal moet er 600 miljoen euro bij om de tekorten bij onder andere jeugdzorg en WMO op te lossen.