Barak Linde wacht nu op parkeerplaats van De Wemme op herbouw

Zuidwolde – Barak Linde is afgebroken en ligt nu op elkaar gestapeld op de parkeerplaats van museum De Wemme in Zuidwolde. Achter dat museum wordt na de zomervakantie begonnen met de wederopbouw van de oude oorlogsbarak.

Woensdagmorgen werd de verweerd ogende barak, die in de oorlog één van de onderkomens was voor een werkverschaffingskamp, met vereende krachten ontmanteld. Het dak ging er balk voor balk af, maar met behulp van een kraan van Henri Wildeboer en een vrachtwagen van Jan Schoemaker werden de wanden in stukken verdeeld en in één keer weggehaald.

Nageslacht

Henk Dekker, die samen met Rolf Zuidema, Theo Boer, Alex Jonkman en Tom Dekker het initiatief hebben genomen om de barak te bewaren voor het nageslacht, hielp woensdag mee waar het kon. De eigenaar van de modezaak (heren en dames) zag met een blauwe helm op, dat het werk nauwkeurig werd uitgevoerd. Dat gebeurde onder leiding van docent Adriaan Baas van het Alfa College, de school waarvan de leerlingen de Barak Linde als een project hebben opgepakt, samen overigens met een aantal studenten van Terra MBO. Het was een operatie die zeer nauwkeurig moest worden uitgevoerd, want het doel was om de onderdelen van de barak zo ongeschonden mogelijk te kunnen verplaatsen. Dat lukte lang niet helemaal, want waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Bovendien had niet al het hout de tand des tijds goed doorstaan. „Wij gaan na de zomer wel kijken welke delen vervangen moeten worden, dan wordt de barak deel voor deel weer opgebouwd", laat Henk Dekker weten. De firma Zuidema heeft al aangegeven de kuil uit te willen graven waar de fundering voor de barak moet komen, zo zijn er heel wat helpende handen die kosteloos meewerken aan dit project.

Coronavirus

Het hele project zou eigenlijk in de maanden maart en april gerealiseerd worden, maar met dank aan het coronavirus werd ook dit werk uitgesteld. Ruim 40 studenten van Alfa en Terra zijn betrokken bij project Linde om punten te verzamelen voor hun diploma. Als dan na de zomer de barak weer opgebouwd is, moet het gebouw net zo ingericht worden als dat in de oorlogsjaren en daarna het geval was. Maar dat is nog geen eenvoudige zaak. Dekker: „Wij hebben eerder al oproepen gedaan voor spullen, maar hebben eigenlijk nog niet veel. Het is een lastig verhaal; de jongelui hebben al wel een filmpje van een minuut gemaakt en proberen nu landelijk wat aandacht te krijgen." Wat de initiatiefnemers betreft is het ook de bedoeling om in aanloop naar de dagen dat de oorlog herdacht wordt in Nederland (april en mei) extra aandacht te besteden in de barak. Buiten die periode kan de barak straks ook bezichtigd worden, maar Dekker denkt niet dat er een stormloop komt. „Misschien kunnen we met de Wemme overleggen om daar een sleutel neer te leggen zodat belangstellende toch even in de barak kunnen kijken."

Op de locatie waar de barak stond, de hoek van de Ommerweg en de Linderweg, zijn nieuwe woningen gepland. Daarvoor moet nog wel een oude vervallen boerderij wijken. Komende woensdag worden de laatste paar delen van de barak die nog zijn achtergebleven, verplaatst.

Peter Nefkens