Boerderijenboek Schrapveen is gepresenteerd in Linde

Linde – In het dorpshuis van linde is woensdag het Boerderijenboek van Schrapveen gepresenteerd. De bewoner van de oudste boerderij op Schrapveen, Jan Vogelzang, nam het eerste exemplaar in ontvangst van Lucas Wink, de bewoner die het langst op Schrapveen woonachtig is.

De samenstellers van het boek, Lucas Wink en Henk van Goor, beschrijven de buurtschap, de boerderijen en hun bewoners vanaf 1474. In dat jaar wordt Schrapveen voor het eerst genoemd, als ene Johan op Schrappyngsvene belasting moet betalen aan de bisschop van Utrecht. Vervolgens beschrijven zij alle boerderijen en hun bewoners. Het boek is geïllustreerd met tal van foto’s, kaartjes en dergelijke.

Oudheidkamer

De serie Boerderijen van Zuidwolde wordt uitgegeven door de Oudheidkamer Zuidwolde en kost € 15,00, exclusief eventuele verzendkosten. Het is te verkrijgen via het secretariaat van de Oudheidkamer (info@oudheidkamerzuidwolde.nl of telefoon 0528- 353638). Het boek is ook te koop in Museum De Wemme.