Meppel koerst af op een tekort van 750.000 euro

De gemeente Meppel lijkt af te koersen op een tekort van 750.000 euro. „Ik maak me zorgen over de effecten op kwetsbare groepen”, reageert wethouder Jaap van der Haar.

Eigenlijk komt Meppel op een tekort van zo’n 1,1 miljoen euro, maar als compensatie voor de coronakosten draagt de Rijksoverheid 400.000 euro bij.

Het grootste tekort komt uit het sociaal domein. „Dit tekort komt enerzijds door de uitkeringen die oplopen”, verklaart wethouder Henk ten Hulscher. Ook toenemende gebruik van WMO-voorzieningen zorgt voor het tekort. „Positief is dat in de coronacrisis de Meppelers de voorzieningen weten te vinden. Aan de andere kant zou ik wel eens een maatschappelijke discussie willen aangaan over de forse groei van aanvragen in de WMO. Dat was door het kabinet destijds niet zo ingeschat, waardoor de gemeenten nu de kosten mogen dragen”, aldus Ten Hulscher.

Drentse gemeenten voeren actie

Het bericht over de negatieven financiële positie komt naar buiten op de dag dat de Drentse gemeenten actie voeren voor meer geld van het Rijk. Al meerdere malen hebben de gemeenten hun slechte financiële positie onder de aandacht gebracht van de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Financiën en de leden van de Tweede Kamer.