De Wolden wil pilotgemeente groen gas zijn

De gemeente De Wolden moet een pilotgebied worden voor de lokale productie en consumptie van groen gas. Dat bepleit het gemeentebestuur bij minister Eric Wiebes.

De minister kan wederom een uitnodiging tegemoet zien om in de gemeente De Wolden met eigen ogen te zien hoe een plattelandsgemeente het energievraagstuk aanpakt.

Wethouder Gerrie Hempen laat weten dat de minister ook een brief vanuit De Wolden tegemoet kan zijn, waarin onder meer wordt gevraagd om de productie van groen gas aantrekkelijk te maken.

<b>Milieudefensie kreeg gelijk</b>

De Wolden wil dat iedere inwoner de mogelijkheid heeft om op het gasnet aangesloten te blijven of te worden. Een eerder standpunt om de hele gemeente in een keer aan te wijzen als uitzondering op de Gaswet, werd eerder dit jaar onderuit gehaald door Milieudefensie. Die stelde vast dat de gemeente nooit een compleet gebied als uitzondering mag aanwijzen. Milieudefensie werd daarin uiteindelijk ook gesteund door de gemeentelijke bezwarencommissie. Het college moest het huiswerk overdoen.

Dat heeft het college gedaan. „We blijven doen wat we van plan waren, alleen wordt het dan zo dat iedereen die een gasaansluiting wil, die aanvraag apart kan doen. Bij grotere nieuwbouwlocaties gaan we kijken wat de beste opties zijn”, zegt Gerie Hempen. Dat betekent dat ieder project apart in het gasregister moet worden opgenomen en niet, zoals de gemeente voor gen stond, de hele gemeente in één keer in het gasregister plaatsen.

<b>Brief</b>

„Maar we gaan nog meer doen, want we sturen de minister een brief waarin we vragen nog eens goed te kijken naar de wettelijke regeling betreffende de productie van gas. Groen gas is wezenlijk wat anders dan aardgas en voor een plattelandsgemeente is groen gas ideaal. In De Wolden hebben we bovendien capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet; als we niets doen, zitten we nog zeker 10 jaar vast aan grijs gas en dat kan niet de bedoeling zijn”, legt de wethouder uit. „Dat is zeker niet onze ambitie, wij willen dat de minister De Wolden als pilotgebied aanwijst. Dan kunnen we lokaal groen gas produceren, consumeren en dus profiteren. We blijven ons samen met agrariërs en NV Rendo inzetten voor groen gas.”

Wat de wethouder betreft moet Wiebes bijvoorbeeld in Ansen maar eens komen bekijken hoe de energievoorziening op het platteland in z’n werk gaat.