Dorpsgemeenschap Havelte roept gemeente Westerveld dringend op om nieuwbouw Meerkamp af te maken

‘Maak Meerkamp af!’ Die dringende oproep richt Dorpsgemeenschap Havelte tot het gemeentebestuur van Westerveld.

Woonwijk Meerkamp in Havelte biedt ruimte om er nog zo’n 90 huizen bij te bouwen. Daar zijn ook plannen voor. Maar ondanks de toenemende vraag naar nieuwbouw zijn die de afgelopen jaren in de ijskast blijven liggen.

De gemeente Westerveld en projectontwikkelaar Jan Pastoor Vastgoed uit Kallenkote troffen elkaar ondertussen vooral in de rechtszaal. Vorig jaar maakte de Raad van State nog gehakt van een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan.

Brandbrief aan de gemeente

‘Maar dit gaat wel over de rug van de mensen die in Havelte willen (blijven) wonen’, stelt Dorpsgemeenschap Havelte. In een brandbrief aan de gemeente Westerveld schrijft ze dat ze zich inmiddels ernstig zorgen maakt over de voortgang van de nieuwbouw in dit deel van het dorp. ‘De uitbreiding van Meerkamp is hard nodig voor Havelte’.

Dorpsgemeenschap schrijft dat ze nog altijd uitgaat van de bouw van 90 nieuwe woningen. ‘Maar indien er een overtuigend plan wordt neergelegd, dat expliciet de instemming van de Havelter bevolking krijgt, dan zou het mogelijk moeten zijn dit aantal te verhogen’.

Van belang vindt Dorpsgemeenschap het dat het definitieve aantal het resultaat is ‘van een kwalitatief hoogwaardig stedenbouwkundig plan, passend bij Havelte en het overige deel van Meerkamp en de verbinding tussen het dorp en de Toegangspoort Holtingerveld’.

‘Uitbreiding Meerkamp bittere noodzaak’

Maar eerst moet de gemeente ‘zich nu eindelijk pro-actief opstellen’, aldus de brandbrief. ‘Voor Havelte is de uitbreiding van Meerkamp bittere noodzaak’.