Staatssecretaris beslist nog niet over Lelylijn maar wacht uitkomsten lopende onderzoeken af

Regio - De drie noordelijke provincies zien kansen voor de economie in het Noord-Nederland indien de Lelylijn wordt aangelegd.

‘De Lelylijn blijkt de beste keuze te zijn om de bereikbaarheid tussen het Noorden en de Randstad in de toekomst te verbeteren.’ Dat blijkt uit het onderzoeksrapport dat werd geschreven in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de drie Noordelijke provincies. ‘Een nieuwe spoorlijn tussen Amsterdam en Groningen, kan een belangrijke aanjager zijn voor de economische ontwikkeling’.

Maar staatssecretaris Stientje van Veldhoven wil eerst de uitkomsten van een aantal andere onderzoeken naar snellere verbindingen met Noord-Nederland afwachten voordat ze inhoudelijk ingaat op de kansen van de Lelylijn. Dat maakte ze onlangs bekend in een kamerdebat.

Uit het vorige week verschenen haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de aanleg van de nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Groningen goedkoper kan uitpakken dan aanpassing van het bestaande spoor via Zwolle.

Volgens Van Veldhoven biedt de Lelylijn zeker mogelijkheden, maar lopen er nog een aantal onderzoeken waarbij ook wordt gekeken naar reistijdwinst en er zijn andere bedragen aan gekoppeld.

De aanleg van de nieuwe Lelylijn zou tussen de 3,2 tot 6,4 miljard euro gaan kosten. Een van de alternatieven, het aanpassen van het bestaande spoor tussen Zwolle en Groningen voor snellere treinen, kost volgens het rapport tussen de 3,6 en 7,1 miljard euro.

Indien via Zwolle-Meppel een snelheid van 200 km/uur wordt gerealiseerd, wordt de reistijd tussen Groningen en Schiphol ruim 100 minuten. De huidige reistijd vanaf Groningen naar Schiphol is ongeveer 130 minuten. Via de Lelylijn wordt de reistijd Groningen-Schiphol ruim 90 minuten. Een extra tijdwinst van 10 minuten.

De onderzoekers verwachten niet dat een snellere treinverbinding ook mensen uit Amsterdam, Utrecht of de rest van de Randstad naar het noorden trekt. De Lelylijn is geen directe oplossing voor de woningnood in de Randstad. Uit het onderzoek komt naar voren dat de bouw van 100.000 woningen in het noorden om de woningnood in de Randstad te verlichten, niet realistisch is.


Gerelateerd nieuws