Patiënten Havelte en Frederiksoord moeten voortaan buiten kantoortijden naar huisartsenpost Meppel

Patiënten in Havelte en Frederiksoord die buiten kantoortijden huisartsenzorg nodig hebben, worden voortaan verwezen naar de huisartsenpost in Meppel. Het lukt de huisartsen in de twee praktijken niet langer om de ‘kleine dienstenstructuur buiten kantoortijden’ op een verantwoorde manier te verzorgen.

Met het vertrek dit voorjaar van een van de vaste huisartsen in Havelte, lukt het niet meer om de dienstenstructuur op goede manier in te richten. Het is niet gelukt een huisarts te vinden die structureel wil deelnemen aan een rooster om buiten kantoortijden gezamenlijk huisartsenzorg te bieden. „We willen de zorg overdag verantwoord kunnen blijven doen. We werken nu bijna structureel tussen de 80 en 100 uur per week. Dat kan natuurlijk niet. Daarom hebben we ervoor gekozen om onze avond-, nacht- en weekenddiensten (en feestdagen) anders in te richten”, zo zegt huisarts Visser. „Door ons aan te sluiten bij de centrale huisartsenpost in Meppel, werken we in een groter team van huisartsen die dienst doen buiten kantoortijden.”

Steeds drukker

Visser die weet dat in het verleden de discussie over aansluiting bij de Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) in Meppel al heeft gespeeld, merkt op dat de tijden zijn veranderd.

„Wat je nu vooral merkt, is dat de meeste huisartsen het niet meer zien zitten om naast de reguliere dagdiensten ook nog eens lange diensten buiten de kantoortijden te doen. Daar komt bij dat het op de praktijken de laatste jaren steeds drukker is geworden door bijvoorbeeld de zorg die vanuit de ziekenhuizen naar ons is teruggelegd. Bovendien heeft corona er ook voor gezorgd dat we op de huisartsenpraktijk en tijdens de diensten op een andere manier moeten werken dan voorheen.”

Nieuw nummer

Patiënten van de huisartsenpraktijken in Havelte, Frederiksoord en Vledder die in de avond, nacht of weekend huisartsenhulp nodig hebben, moeten voortaan de Centrale Huisartsendienst Drenthe in Meppel bellen. Dat kan via telefoonnummer: 0900-112 0 112.