Driehonderd kinderen uit Meppel gaan binnenkort coronaproof op vakantie. Naar Dakajam!

Driehonderd kinderen worden op maandag 3 augustus klokslag half negen vanaf drie wijklocaties in een uitbundig vrolijke colonne van zeven bussen naar het Dakajam-basiskamp in Havelterberg gebracht. Vele kinderen krijgen in de coronatijd alsnog een weekje vakantie.

De werkgroep onder leiding van Jan Jansen hakte de knoop in de loop van maart door: nog geen definitief besluit nemen om de zeventigste editie van Dakajam te schrappen, maar starten met de voorbereidingen en pas later besluiten over wel of niet doorgaan. Mede gestimuleerd door de positieve adviezen van burgemeester Rikus Jager van vergunningverlener gemeente Westerveld ging de werkgroep aan de slag. Tijdens de vele vergaderingen in wijkcentrum De Poele gingen creatieve oplossingen voor de beperkende omstandigheden over tafel. Het vertrek is niet meer massaal vanaf het Arriva-terrein op Blankenstein, maar ook vanaf het parkeerterrein van OBS Sprinkels in Koedijkslanden en vanaf locatie De Poele voor kinderen uit de wijk Haveltermade.

Vrijwilligers

Konden vorig jaar 375 kinderen voor Dakajam worden ingeschreven, het aantal is nu gemaximeerd op 300 kinderen die worden verdeeld over veertien groepen met ieder drie vrijwillige begeleiders. In totaal kon de twaalf leden tellende werkgroep 52 vrijwilligers inschrijven onder wie de onlangs afgetreden wethouder Roelof Pieter Koning. De gedetailleerde spelregels zijn voor zowel de kinderweek als de kampeerweek voor tieners vastgelegd in protocollen die tien A4’tjes beslaan.

Volgens Jan Jansen en Herman Rosendal hebben vele ouders opgelucht gereageerd. Alle kinderen hebben via de post een gekleurd bandje gekregen. De kleur correspondeert met de bus waarmee ze naar het basiskamp vertrekken. Daar aangekomen worden de kinderen gegroepeerd en begeleid door de vrijwilligers.

Voor het eerst in de zeventig jaar van het bestaan van Dakajam vond opgave digitaal plaats en gebeurt de inroostering van de bussen met kleur. „Zo hebben we ook van de corona kunnen leren”, lacht Jan Jansen. Ouders die niet met internet overweg kunnen, kregen een ouderwets invulformulier opgestuurd.

Medicatie

De organisatie heeft voor het welslagen van het dagkamp vele gegevens van de kinderen nodig. Medicatie wordt secuur bijgehouden, maar ook het polisnummer van de ziektekostenverzekering moet bekend zijn als Herman Rosendal als medisch coördinator onverhoopt met een kind naar de huisartsenpost in Havelte moet afreizen.

Het basiskamp krijgt anders dan voorgaande jaren een wat andere inrichting. Veel aandacht gaat uit naar het sanitair en de uitgebreide mogelijkheden om handen te wassen. Toiletten van vrijwilligers en kinderen worden gescheiden. De leden van de werkgroep vertrekken op woensdag 29 juli naar Havelterberg om het basiskamp op te bouwen. Ze hebben het hele weekend van 16 en 17 augustus nodig om het terrein weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Ervaringen en vriendschappen rijker en volgens Herman Rosendal een paar kilootjes lichter.

Dertig jongeren uit Meppel en Westerveld in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar stappen maandagochtend 10 augustus op de fiets richting kampement in Havelterberg. Het programma met onder andere een nachtelijke dropping, een zeskamp en kanovaart is rond.

Met Defensie, eigenaar van het oefenterrein, zijn goede afspraken gemaakt over het verblijf. Dagelijks wordt vers water aangevoerd. Het bezoek aan Dakajam wordt tot een minimum beperkt door corona. Ouders mogen hun kinderen bij vertrek uiteraard uitzwaaien, maar op afstand achter een lint naar regie van Jan Jansen: „Tuut, tuut en d’r uut”.