Rendo en De Wolden aan Haagse politiek: Drents groen gas moet beschikbaar zijn voor Drenten

Duurzaam groen gas, dat in Drenthe wordt geproduceerd, moet beschikbaar zijn en blijven voor Drenten en niet, op papier, worden verbruikt door inwoners van de Randstad.

Dit is één van de dringende aanbevelingen die netwerkbedrijf Rendo in Meppel samen met de gemeenten De Wolden, Staphorst en Hardenberg aan de Tweede Kamer doet. ,,Grote steden hebben weinig ruimte en dus weinig mogelijkheden om te verduurzamen. Zij kunnen wel groengascertificaten kopen. Dan bestaat het gevaar dat de mensen daar, op papier althans, groen gas verbruiken, terwijl er in werkelijkheid aardgas door de leidingen stroomt. Hier geldt dan het tegenovergestelde en dat is funest voor het draagvlak’’, zegt Eddy Veenstra, directeur van Rendo, netwerkbedrijf voor Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel.

‘De regio moet ervan profiteren’

,,Duurzaam groen gas, dat lokaal wordt geproduceerd, moet ook lokaal worden geconsumeerd. Met andere woorden: de regio moet ervan profiteren’’, zegt Gerrie Hempen, wethouder in De Wolden, een van de opstellers van de brief met aanbevelingen.

Het Ministerie van Economische Zaken wil eerst de productie stimuleren en pas daarna de verdeling van het gas regelen. Volgens Hempen en Veenstra is het van groot belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de verdeling. Je gaat geen moestuin aanleggen als je niet zeker weet dat je de groentes mag opeten, zeggen zij.

Om tot de noodzakelijke verhoging van de productie te komen, moeten er (net als voor energie uit zon en wind) gerichte subsidies voor duurzaam groen gas komen, vinden de briefschrijvers. ,,Investeerders willen wel, maar de huidige subsidieregeling biedt te weinig ondersteuning. Ook op dit punt moeten door de overheid stappen worden gezet’’, vindt Veenstra.

‘Ideale energie voor het platteland’

Rendo en de genoemde gemeenten zien in duurzaam groen gas de ideale hernieuwbare energie voor het platteland. Veenstra: ,,De infrastructuur ligt er al. En onze gasleidingen zijn in topconditie. We testen al met het bijmengen van duurzame waterstof. En stel dat we op termijn volledig overstappen op waterstof, dan kan dat met ons netwerk, want dat is geschikt voor waterstof.’’

Hempen: ,,Als je vol inzet op elektriciteit, kom je in de problemen, want het netwerk voor stroom heeft de komende jaren nog veel te weinig capaciteit. Warmtenetten zijn voor het platteland geen optie, want we hebben hier nauwelijks restwarmte van de industrie en bovendien zijn de afstanden tussen de woningen te groot voor een warmtenet. Dat is echt iets voor de steden. Blijft over: behoud van het gasnetwerk, maar dan moet groen gas en waterstof in plaats van aardgas.’’

‘Zonder gasaansluiting ook geen beschikking over waterstof’

In dat licht verklaarde De Wolden de gehele gemeente vrijgesteld van het verplicht gasloos bouwen. Milieudefensie maakte met succes bezwaar tegen dat besluit. Nu moet de gemeente per nieuwbouwplan onderbouwen waarom er mét gasaansluiting mag worden gebouwd. Hempen: ,,Als je tussen twee bestaande woningen een huis gaat bouwen, is het toch van de gekke dat je geen gasaansluiting mag hebben. Dan heb je dus ook geen aansluiting op groen gas en waterstof. Daarom zullen wij per aanvraag keurig onder woorden brengen waarom het wel mag.’’

Veenstra bestrijdt de gedachte dat elders in de wereld bossen moeten worden gekapt voor Drents groen gas. ,,Wij doen het echt met afval, mest en restproducten uit de regio. Op dit moment komt het gas nog van Attero in Wijster en de grote vergister in Coevorden. Maar er gebeurt veel, ook op kleine schaal. Met de mest van 600 koeien kun je voldoende groen gas maken om 200 woningen van energie te voorzien.’’