Provincie Drenthe trekt waarschijnlijk meer geld uit voor ontwikkeling van binnensteden

De provincie is van plan meer geld vrij te maken voor de ontwikkeling van binnensteden in Drenthe. De afgelopen jaren zijn er miljoenen geïnvesteerd vanuit het Binnenstadfonds, maar volgens de provincie is er meer nodig voor toekomstbestendige steden.

De coronacrisis gooit volgens de provincie flink roet in het eten wat betreft de ontwikkeling van de kernen. Veel branches in de binnensteden kunnen volgens de Rabobank een omzetdaling van 20 tot 80 procent verwachten ten opzichte van 2019. Volgend jaar wordt er nog eens een daling voorzien van 5 tot 10 procent ten opzichte van 2019.

‘De verwachting is dat de coronacrisis de bestaande veranderingen in het winkellandschap zal versterken en versnellen, zoals het afnemen van de koopstromen en de omzetstijging van onlineverkoop, met meer leegstand en minder aantrekkelijke binnensteden als gevolg’, staat in een brief hierover van de provincie. ‘Door de coronacrisis is het voor binnensteden des te meer nodig om in te zetten op de toekomstbestendigheid.’

Winkelgebieden compacter, transformaties van winkels naar woonhuizen

De afgelopen jaren is in zeven (kwakkelende) kernen gewerkt aan het aantrekkelijker maken van winkelgebieden. Kernen konden vanaf 2017 een miljoenensubsidie krijgen, mits de gemeentes zelf en de ondernemers een evengrote financiële bijdrage zouden doen.

Met het geld worden winkelgebieden compacter gemaakt, door bijvoorbeeld verplaatsingssubsidies en het transformeren van winkels naar woonhuizen. Ook is er een gevelsubsidie, waarmee ondernemers de gevel kunnen verfraaien. Ook worden de centrale pleinen op verschillende plekken aangepakt.

Koopmansplein Assen op de schop

In Assen gaat het Koopmansplein in dit kader na de zomer op de schop. Ook zijn er ingrepen gedaan in de aanloopstraten naar het Koopmansplein, zoals meer groen en bankjes. In Emmen wordt ook gefocust op het compacter maken van het winkelgebied, en zijn veertien subsidies uitgedeeld aan ondernemers voor het verplaatsen, verbeteren van de gevel of transformaties. Voor de Hoofdstraat en Noorderstraat-Derksstraat zijn inrichtingsplannen gemaakt die voor een betere beleving van het winkelend publiek moeten zorgen. Eind 2020 wordt gestart met de uitvoering hiervan.

Ook in Hoogeveen wordt voor miljoenen geïnvesteerd voor de herinrichting van de winkelstraten. De eerste fase van de herinrichting van de Hoofdstraat, Kerkplein en de Spiegelkraan is afgerond. Er is een grandcafé bij gekomen waarmee de daghoreca in het centrum is uitgebreid tot avondhoreca. De tweede fase van de Hoofdstraat loopt momenteel, maar de derde fase van de werkzaamheden is gepauzeerd vanwege de uitgavenstop die de gemeente in februari afkondigde om provinciaal toezicht te voorkomen.

In Meppel sterkere evenementen

In Meppel ligt de focus op het terugdringen van het winkeloppervlak en het verbeteren van de beleving als hoogwaardige binnenstad. Daarbij wordt ook gewerkt aan het versterken van grote evenementen door de stichting Meppel Event Desk.

Het besluit over het beschikbaar stellen van extra geld voor de binnensteden neemt de provincie in het najaar.