Inwoners Westerveld gooien afval verkeerd weg, mogelijke verhoging van afvalstoffenheffing als gevolg

Inwoners van Westerveld gooien steeds vaker grof huishoudelijk afval in de grijze container of in de ondergrondse restafvalcontainer. Dit zorgt voor steeds hogere kosten. „Er is hierdoor een kans dat de afvalstoffenheffing onnodig verhoogd moet worden”, zo waarschuwt verantwoordelijk wethouder Henk Doeven.

Dat er steeds meer grof huishoudelijk afval bij het restafval belandt, vindt de wethouder onbegrijpelijk. Het meeste afval is namelijk gratis in te leveren bij het afvalbrengstation aan de Oeveraseweg in Havelte. „En voor het verwerken van een aantal afvalsoorten wordt slechts een kleine vergoeding gevraagd. Verder is het ook mogelijk om grof huishoudelijk afval aan te melden voor de grofvuilroute. Dan wordt het grofvuil aan huis opgehaald. Dus wie geen vervoer heeft om zelf naar het afvalbrengstation te rijden, kan hier gebruik van maken.

De inwoners van Westerveld kunnen hun afval bij huis scheiden. Ze hebben een container voor gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval), pmd-afval (plastic, metaal en drankkartons) en restafval (alle huishoudelijk afval dat resteert nadat glas, textiel, oud papier, gft en pmd) apart zijn gehouden. Wie geen containers bij huis heeft of teveel afval voor de grijze container heeft, kan dit bij één van de zestien ondergrondse containers in Westerveld afleveren.

<b>Een vijfde van weggegooid restafval hoort bij grofvuil</b>

Bij metingen de afgelopen maanden is geconstateerd dat ongeveer een vijfde deel van het afval in de restafvalcontainer bestaat uit grof huishoudelijk afval. „En dat hoort er dus niet in thuis”, zo zegt Doeven. De wethouder roept inwoners van Westerveld nogmaals op om afval bij de bron goed te scheiden. „Breng afval dat niet in één van de containers (groen, grijs, oranje) hoort, naar het afvalbrengstation. Het is een kleine moeite, beter voor het milieu én onze portemonnee.”

In Westerveld wordt achter de schermen gewerkt aan een nieuw gemeentelijk afvalbeleid. Eerder dit jaar maakte het college van B en W bekend graag over te willen naar Diftar. Het komt er hierbij op neer dat huishoudens die afval goed scheiden en dus minder restafval over houden, daarvoor financieel worden beloond. Omdat er aan deze wijze van inzamelen nogal wat haken en ogen zitten, heeft de gemeenteraad gezegd meer tijd nodig te hebben om een goed besluit te kunnen nemen.