Boeren in regio IJsselland mogen weer demonstreren met trekkers

Regio - Het verbod om met trekkers te demonstreren in de regio IJsselland wordt niet verlengd. Acties zoals het blokkeren van distributiecentra worden wel aan banden gelegd.

Dit besluit komt uit een overleg van vanochtend in Zwolle tussen de burgemeesters van Deventer, Ommen, Steenwijkerland en vertegenwoordigers van de boeren. De burgemeesters hebben een goed gesprek gehad met vertegenwoordigers van boeren(organisaties).

Demonstreren mag, mits tijdig aangegeven

De burgemeesters willen ruimte geven aan de boeren om te demonstreren zodat zij hun boodschap op een veilige manier kunnen laten horen.„Daarom hebben we met elkaar afgesproken dat demonstreren mag, mits dit twaalf uur van tevoren is aangekondigd bij de betreffende gemeente. Die kan dan, in overleg met de veiligheidsregio, voorwaarden stellen aan de demonstratie, zodat de veiligheid, openbare orde en coronarichtlijnen kunnen worden geborgd. Blokkades van snelwegen en vitale voorzieningen zijn niet toegestaan evenals onaangekondigde acties”, aldus vicevoorzitter van de veiligheidsregio Ron König

Maatregelen nemen

Mocht blijken dat demonstraties niet worden gemeld en daardoor afspraken niet kunnen worden gemaakt, dan zal de (waarnemend) voorzitter van de veiligheidsregio opnieuw maatregelen nemen. Dat gebeurt ook als de demonstranten zich niet houden aan de afgesproken voorwaarden van de demonstratie.

De burgemeesters hebben beloofd de afspraken die zij met de boeren gemaakt hebben ook te delen met de naburige veiligheidsregio’s. Tot slot is afgesproken om met elkaar in contact te blijven.