Toerisme in Steenwijkerland is goed voor 74 miljoen euro. Maar er is nog werk aan de winkel

Steenwijkerland - De toeristische sector van Steenwijkerland zet jaarlijks zo’n 74 miljoen euro om. Ongeveer 14 procent van de werkgelegenheid in de gemeente is direct gekoppeld aan toerisme. Dat blijkt uit cijfers van het Dashboard Impact Toerimse dat ZKA Leisure Consultants in nauwe samenwerking met Steenwijkerland heeft ontwikkeld.

Toerisme is qua werkgelegenheid de vierde sector in de gemeente. De vrijetijdseconomie is heel belangrijk voor de gemeente Steenwijkerland, maar veel cijfermatige onderbouwing was er tot nu toe niet. Het dashboard biedt inzicht in de impact van toerisme op de economie, de samenleving en de omgeving.

„Het Dashboard geeft feitelijk weer of er nu echt overlast is door toerisme of dat het vooral beeldvorming is. En of ondernemers vooral profiteren, of dat inwoners ook profijt hebben”, legt wethouder Bram Harmsma uit. „De resultaten bevestigen dat we in Steenwijkerland zowel aantrekkelijk zijn voor de bezoeker als voor ondernemers uit de recreatie en toerismesector. Op basis van de aanbevelingen en onze eigen visie op recreatie en toerisme gaan we de komende jaren toeristen verleiden om ook naar de minder bekende, maar prachtige, plekken in ons gebied te reizen. En we zetten in op hoogwaardig en duurzaam toerisme.

Giethoorn de motor

Met ruim 30 miljoen euro aan bestedingen is Giethoorn de motor van het toerisme. Circa 36 procent van de werkgelegenheid in Giethoorn is toeristisch. Aandachtspunt is dat het in Giethoorn vooral om toeristen gaat die relatief kort in het gebied verblijven. Een ander aandachtspunt betreft de toeristische druk, met name op drukke dagen. Gevolg is dat het draagvlak voor toerisme onder de inwoners van Giethoorn onder druk staat.

Harmsma: „Daar ligt een belangrijke uitdaging voor de toekomst; hoe houden we toeristen langer in de regio en hoe kunnen we de toeristische druk spreiden. Ook al is het bezoek van toeristen de afgelopen periode tijdens de corona periode gedaald, ik heb er het volste vertrouwen dat de toerist ons straks echt weer weet te vinden”.

Gemeente ontdekken

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat ‘op andere plekken in de gemeente economisch gezien veel minder geprofiteerd wordt van de trekkracht van Giethoorn en Nationaal Park Weerribben-Wieden’. Tegelijkertijd is de steun van de bevolking voor toerisme groot. Veel toeristen weten de rest van de gemeente nog niet te vinden, terwijl de gastwaardering in Steenwijkerland met een gemiddelde van net boven de 8 hoog is.

Werk aan de winkel

ZKA Leisure Consultants komt op basis van het dashboard tot aanbevelingen. Volgens het onderzoeksbureau moet Steenwijkerland inzetten op kwalitatief hoogwaardig toerisme door te investeren in openbaar vervoer en bijzonder verblijfsaanbod. Een ander advies is om samen met betrokkenen te werken aan beperking van de overlast en een eerlijke verdeling van de lasten voor ondernemers en bezoekers. Het Dashboard Impact Toerisme toont aan dat er zeker potentie is, maar dat er ook op onderdelen nog veel werk aan de winkel is.