Ondernemen in Meppel: Olaf ten Hoopen
Door Olaf Ten Hoopen

Klappen voor de NOW

Vorige maand kwam in het nieuws dat het betaald voetbal 30 miljoen aan NOW-subsidie heeft ontvangen. De met afstand rijkste voetbalclub van het land, Ajax, ontving het grootste bedrag: 4 miljoen.

Het is allemaal te lezen in een door het UWV gepubliceerde lijst waarop alle bedrijven staan vermeld die dit jaar gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling. De overheid wilde met die publicatie haar transparantie tonen, maar het effect was toch vooral dat allerlei bedrijven, zoals Ajax en Booking.com, in staat van beschuldiging werden gesteld. Voetbalclubs zouden het geld gebruiken om nieuwe spelers te kopen en de aandeelhouders van grote bedrijven zouden gretig graaien in de subsidiepot. Je kreeg haast de indruk dat je je moest schamen als je naam op de lijst stond

Niets is echter minder waar. Eind maart is in twee weken tijd een regeling in elkaar gedraaid die vooralsnog heel wat faillissementen en massaontslagen heeft voorkomen. Een regeling waarin bovendien ook nog allerlei waarborgen zijn opgenomen. Zo is één van de voorwaarden dat de subsidie enkel gebruikt mag worden om de lonen te betalen. Daarmee wordt dus voorkomen dat graaiende aandeelhouders er mee vandoor gaan.

Een ander belangrijk aspect van de regeling is dat de hoogte van de subsidie wordt gerelateerd aan de omzetdaling. Bij de aanvraag van de regeling moest die daling worden geschat en dat was begin april natuurlijk enorm lastig. Goede kans dus dat sommige bedrijven in eerste instantie te veel subsidie hebben ontvangen. Daar moeten we alleen niet over klagen, daar moeten we blij mee zijn. Want het betekent dat die bedrijven vooralsnog minder negatieve gevolgen ondervinden van corona dan in eerste instantie verwacht.

En wat er dan vervolgens met die te veel ontvangen subsidie gebeurt? In de regeling is opgenomen dat onafhankelijke deskundigen, zoals accountants, aan het eind van het jaar gaan vaststellen of terecht gebruik is gemaakt van de regeling. Als daar uit blijkt dat teveel is ontvangen dan moet dat worden terugbetaald.

De kritiek doet zowel de regeling als de bedrijven die er gebruik van maken dan ook ernstig tekort. De regeling is een waar kunststukje en applaus is dan ook op zijn plaats.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!