Start bouw in Meerkamp duurt nog wel even, en urgentie is er iets vanaf

Het kan nog wel jaren duren voordat er gebouwd gaat worden in de Meerkamp-West in Havelte. Projectontwikkelaar en grondeigenaar Jan Pastoor Vastgoed heeft volgens wethouder Klaas Smidt aangekondigd een procedure te willen starten om te proberen om de planstrook tussen het te bebouwen gebied en het naastgelegen vakantiepark Mooi Oavelt nog verder te versmallen.

Tijdens de gisteren gehouden Politieke Avond stelde Janny Mones namens Gemeentebelangen de vraag wanneer het onderwerp ‘Meerkamp’ op de agenda komt van de gemeenteraad.

Wethouder Klaas Smidt zei te verwachten dat dit in november gebeurt. Wel moest hij bekennen dat de urgentie iets van het onderwerp af is. „Niet wat de gemeente betreft, maar wel wat de grondeigenaar betreft. Die verkiest een nieuwe procedure om de beschermingsstrook tussen het vakantiepark en het te bebouwen gebied nog verder te versmallen, boven het huidige bestemmingsplan waarin een 50 meter brede strook is opgenomen. Die 50 meter is een normale afstand en wat ons betreft doet een nog smallere zone tussen Mooi Oavelt en de woningbouw geen recht aan de in het verleden gemaakte afspraken met de campingeigenaar”, aldus de wethouder.

Bestemmingsplan

Smidt, die aankondigde nog in gesprek te gaan met de Dorpsgemeenschap, zei dat de gemeente naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State een nieuw bestemmingsplan moet opstellen. Hij verwacht echter niet dat dit leidt tot een snelle woningbouw. Bovendien speelt volgens de wethouder ook nog de stikstofproblematiek. De woningbouwlocatie ligt namelijk tegen het Natura 2000 gebied Holtingerveld aan, dus er zal het nodige onderzocht moeten worden wat betreft het onderdeel ‘stikstof’.

Hans de la Mar van Progressief Westerveld vroeg zich gisteravond nog af of er aan een bestemmingsplanprocedure een eindtijd is. „In principe niet”, zo zei Smidt die vertelde over de toenemende kans, naarmate een zaak vaker bij de Raad van State voorkomt, dat de rechter op een gegeven moment zegt ‘bekijk het maar’ en alles vernietigt. „Wat dan overblijft is de bestemming akkerland. Hier hebben wij de grondeigenaar ook voor gewaarschuwd.”