Monumenten laten zich van mooiste kant zien tijdens fietstocht

Meppel - Een fietstocht in plaats van een wandeltocht op Open Monumentendag. Zo beleefde Meppel Open Monumentendag ‘op afstand’.

Er waren twee fietsroutes: een ‘rondje Meppel’ van 13 kilometer en één van 17 kilometer. De route van 13 kilometer ging in noordelijke richting langs onder andere Villa Kalkoven. De andere route gaat naar de zuidoostkant, richting Havixhorst en Lokkerij. Bezoekers kwamen langs oude schooltjes, tolhuisjes, oude en nieuwe boerderijen, schutsluizen en waterlopen.

De dag kon afgesloten worden met een orgelconcert in de Grote Kerk. Mannes Hofsink en de huidige cantor-organist Johan Smit verzorgden het concert.