Renovatie dorpshuis De Veldkei begint eind september

Havelte - Dorpshuis De Veldkei in Havelte wordt gerenoveerd. Eind september start de eerste fase waarin een deel van de achterkant van het gebouw wordt aangepast. Er komt een zorg- en welzijnsplein en kantoortuin.

In combinatie met de verhuur van ruimtes aan onder andere zzp’ers draagt de renovatie bij aan de verbreding van functies en een gezonde exploitatie van het dorpshuis. De renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door lokale ondernemers en aan het eind van het jaar opgeleverd.

Budget

De raad van toezicht van Welzijn MensenWerk heeft onlangs besloten om haar gereserveerde budget in te zetten voor dit eerste gedeelte van de renovatieplannen. De gemeente Westerveld verkeert financieel in zwaar weer, waardoor de tweede fase van het beoogde renovatieproces – aanpassing van de dorpshuisruimtes – meer tijd kost dan verwacht. Welzijn MensenWerk heeft er alle vertrouwen in dat de renovatie wordt uitgevoerd. Financiële bijdragen en zelfwerkzaamheid vanuit de bevolking zijn daarbij noodzakelijk.

Gebruikers, huurders en omwonenden zijn maandag geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Door de coronasituatie is geen bewonersbijeenkomst gehouden. De organisatie bekijkt hoe ze in de komende tijd alle betrokkenen kan blijven informeren.