Gedenksteen van woonvoorziening Streekheim in Staphorst onthuld: ‘Een feestelijk moment’

Staphorst - Onder het toeziend oog van bewoners en genodigden is op donderdag 24 september de gedenksteen van Streekheim onthuld. Streekheim is een nieuwe woonvoorziening van Stichting Zorg Adullam, en wordt gebouwd aan de Kerklaan in Staphorst.

De bouw is in januari gestart en wordt naar verwachting in januari 2021 opgeleverd. Deze gedenksteen is samen met bewoners Jacob Post en Elske Nijsink onthuld door mevrouw de Jong - van Gammeren, de vrouw van oud-Raad van Toezicht lid wijlen Ds. Tjitze de Jong.

Dankbaar

De onthulling van de gedenksteen vond plaats bij het nieuwe woongebouw die in het voorjaar in gebruik wordt genomen. „Een feestelijk moment voor onze bewoners en genodigden”, aldus Bram Prins, Raad van Bestuur. „De bouw loopt zoals gepland, ondanks de coronacrisis, en daar zijn we dankbaar voor. Zowel onze bewoners als medewerkers zien er naar uit het woongebouw in gebruik te mogen nemen.”

Streekheim biedt ruimte voor 32 appartementen, verdeeld over vier groepen en één logeerplek. Ze worden voorzien van eigen sanitair en gezamenlijke huiskamers. Streekheim wordt gebouwd naast het dagactiviteitencentrum Horstheim waar veel bewoners werken en wat eveneens onderdeel is van Adullam. De huidige woonlocaties Lindenheim en Schoonsterheim worden verkocht omdat deze niet meer voldoen aan de wensen van deze tijd. Streekheim heeft nog enkele appartementen beschikbaar voor nieuwe bewoners.

Stichting Zorg Adullam

Adullam is een groeiende identiteitsgeboden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid, stempelt die identiteit en is het richtsnoer voor haar normen en waarden. Adullam verleent binnen 16 zorglocaties zorg aan ruim 500 zorgvragers. Meer dan 500 medewerkers bieden in de diverse dagactiviteitencentra, woonvoorzieningen, logeerhuizen en instellingen voor intensieve 24-uurszorg begeleiding, verzorging, behandeling en verpleging.

Meer informatie op www.adullamzorg.nl.