Staphorst vraag inwoners om mening in zoektocht naar nieuwe burgemeester

Staphorst - Hoe ziet de beste burgemeester voor Staphorst er uit? Aan welke eisen, wensen en verwachtingen moet de nieuwe burgemeester voldoen? Dat wil de gemeente Staphorst van haar inwoners weten.

De gemeente stelt daarom een online enquête over ‘De beste burgemeester van Staphorst’ open voor de inwoners. De enquête is twee weken lang in te vullen, van 1 oktober tot en met 14 oktober.

Opvolger

Staphorst hoopt ruim voor de zomer van 2021 een nieuwe burgemeester te hebben als opvolger van de in januari vertrokken Theo Segers. Gerrit Jan Kok is waarnemend burgemeester totdat de benoeming van de nieuwe burgemeester door de Kroon is afgerond, zodat een soepele overdracht van werkzaamheden kan plaatsvinden.

De gemeenteraad gebruikt de komende periode om de verwachtingen ten aanzien van het profiel te inventariseren. Inmiddels is er een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad geformeerd en is er een verordening vastgesteld waarin de procedure is afgesproken.

Fractievoorzitters

In de vertrouwenscommissie zitten alle fractievoorzitters van de vertegenwoordigde partijen: Jacob Spiker (CDA en voorzitter vertrouwenscommissie), Erik Hattem (SGP), Jan Carlo Bos (CU), Alfred Stegeman (Gemeentebelangen) en Liesbert Lubberink (PvdA). Daarnaast treden Alwin Mussche (wethouder), Saskia Voortman (raadsgriffier) en Marianne Kragting (gemeentesecretaris) op als respectievelijk adviseur, secretaris en plaatsvervangend secretaris.

De vertrouwenscommissie gaat nu bezig met het opstellen van de profielschets. De input van de bevolking via de online enquête is voor de vertrouwenscommissie daarbij een belangrijke factor. Vervolgens wordt door de gemeenteraad in een openbare raadsvergadering in november een besluit genomen over de profielschets. Deze wordt daarna overgedragen aan de Commissaris van de Koning. De CdK zal vervolgens de vacature voor een nieuwe burgemeester openstellen.

De enquête is te vinden via: www.staphorst.nl/nieuweburgemeester.