Minister Schouten weigert openbaarmaking stikstofinformatie

Den Haag - Minister Schouten van LNV heeft er een hoger beroep bij de Raad van State voor over om gegevens van agrarische bedrijven geheim te houden. Het hoger beroep van de minister diende vandaag bij de Raad in Den Haag. Het gaat om de weigering om de locaties bekend te maken van slechts 10 agrarische bedrijven in Overijssel en de drie noordelijke provincies.

Maar de kwestie raakt ruim 3300 bedrijven en is daarmee van groot gewicht.

Milieuorganisatie MOB, de grote motor in de stikstofdiscussie in Nederland, wil de locaties weten van alle 3300 zogeheten PAS-melders. Dat zijn agrarische bedrijven die tijdens de PAS-stikstofregeling hun stikstof veroorzakende activiteiten konden afdoen met een melding bij de overheid. Ze waren vrijgesteld van een vergunningplicht, omdat hun stikstofbijdrage klein was. Ze vielen onder een drempelwaarde.

Met de vernietiging van de PAS-regeling door de Raad van State vorig jaar, werden de PAS-meldingen ook ongeldig. De activiteiten die met een melding waren afgedaan, werden op slag illegaal. De Raad staat geen toename van stikstof bij Natura 2000-gebieden meer toe. En dus ook niet de kleine beetjes die de PAS-melders bijdragen, want kleine beetjes van veel bedrijven betekent een grote toename van stikstof.

Bedrijfslocaties noodzakelijk

Minister Schouten wil die activiteiten nu alsnog legaliseren met een natuurvergunning. Maar MOB gaat daar nu voor liggen, omdat dan activiteiten vergund worden waarvan veel te weinig bekend is. De bedrijfslocaties in de meldingen ontbreken. „We willen weten waar die locaties zijn en wat ze uitstoten”, zegt Valentijn Wösten, de raadsman van MOB. „We willen controleren of de emissies juist zijn berekend. Daarvoor moeten we de bron van die emissies weten en dat zijn de bedrijfslocaties.”

De minister weigert, omdat dat een aantasting is van de persoonlijke levenssfeer van de agrariërs. Verder vindt ze dat er voldoende milieu-informatie al bekend is. De stikstofneerslag in de beschermde Natura 2000-gebieden is bekend en ook is globaal bekend waar de ‘vervuiling’ vandaan komt. Uit de neerslaggegevens kan worden afgeleid wat de emissiegegevens zijn. Tenslotte vindt de minister dat met het bekendmaken van de bedrijfslocaties dierenactivisten op het spoor worden gebracht en mogelijk acties starten.

Recht op milieu-informatie

MOB verwerpt al die argumenten als onzin. Zo geeft het Europees geldende Verdrag van Aarhus iedereen het recht op milieu-informatie. „Dat recht moet ruim worden uitgelegd”, stelde een van de rechters van de Raad vandaag. En dat betekent dat de minister met heel sterke argumenten moet komen om milieu-informatie toch te weigeren. Voor de Groningse rechtbank waren die argumenten er niet. Begin juli kreeg de minister de opdracht om de bedrijfslocaties van 10 agrariërs bekend te maken. Maar de minister geeft niet op en stapte daarom voor een hoger beroep naar de Raad van State.

Volgens Wösten is de weigering van Schouten een puur politieke actie. De woordvoerders van de minister ontkennen dat, maar ze zeggen dat wel de huidige stikstofproblemen voor de veehouderij een rol hebben gespeeld. In die situatie heeft de minister het belang van de agrariërs zwaarder laten wegen dan het belang van openbaarmaking.

‘Stikstofkadootjes’

MOB maakte vandaag in een persverklaring bekend dat het onacceptabel is dat de minister ‘stikstofkadootjes’ uitdeelt met de legalisering van de veehouderijen, terwijl er nog geen overeenstemming is over de maatregelen om de stikstofvervuiling sterk te reduceren. En volgens Wösten is de angst voor aanslagen door dierenactivisten uit de lucht gegrepen. “Dierenactivisten maken zich druk om dierenwelzijn en minder om milieuvervuiling.”

De Raad van State doet eind november uitspraak.