Kerk Staphorst: 'We doen het zeer verantwoord'

Staphorst - De Hersteld hervormde kerk in Staphorst is niet van plan het beleid met betrekking tot de kerkgang aan te passen, nu corona weer oplaait.

In de kerk waar normaal gesproken 2500 mensen in passen, gaan er nu 600. „We doen niks wat niet mag”, laat scriba Albert Bouwman namens de kerkenraad weten.

Er is op sociale media ophef ontstaan omdat de Hersteld hervormde kerk in Staphorst het coronabeleid dat sinds juli geldt in stand laat. Dat betekent op zondag 600 mensen in de enorme kerk, honderd in kerkelijk centrum De leerkamer en tachtig in het Dienstgebouw. En dat drie keer op een zondag. De gemeente heeft op papier zo'n 5000 leden en is daarmee de grootste Hersteld hervormde kerk van ons land.

Afstand houden

Volgens Bouwman wordt alles uit de kast gehaald om afstand te houden. Dat gebeurt al maanden. „We hebben een team van mensen ingeschakeld dat erop let dat iedereen afstand houdt, er zijn looproutes, mensen moeten de handen ontsmetten, banken tussen de mensen worden leeg gehouden, jassen mogen niet aan de kapstok en de mensen worden gericht uitgenodigd. We weten precies wie er zitten. Ook bij het verlaten van de kerk gelden zeer strikte regels, zodat de mensen elkaar niet hoeven te passeren.” De ventilatie is volgens Bouwman in alle gebouwen heel goed en die heeft volgens hem zelfs overcapaciteit.

Bouwman laat weten alles volgens de regels te doen. „De landelijke overheid heeft aan kerkelijke bijeenkomsten vooralsnog geen nadere beperkingen gesteld. We nemen echt onze verantwoordelijkheid en we wijzen de mensen daar ook op. Wij verplichten niemand om naar de kerk te komen. Echt niet. Gelovigen kunnen de dienst ook thuis volgen. Dat gebeurt ook. Veel oudere mensen blijven al thuis. Als de overheid had gezegd dat het niet mag, hadden we ons daar natuurlijk aan gehouden. We gaan niet tegen de overheid in. Kerkgang is belangrijk, dat staat ook in Gods Woord en we doen het zo goed mogelijk.”

Zingen

Mondkapjes mogen in de kerk in Staphorst, maar worden niet verplicht gesteld. Zingen mag ook, want de zang maakt volgens de kerk wezenlijk onderdeel uit van de eredienst. Het kan volgens de kerkenraad ook verantwoord gebeuren, omdat de kerkgangers ver uit elkaar zitten.

De Staphorster lokale partij Gemeentebelangen riep de kerk zaterdagavond op om een andere keuze te maken.