Vergunning voor bouw Focus-U-Park ingetrokken

Steenwijk - Het college van B&W heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van een Focus-U-Park op Eeserwold ingetrokken.

Op 26 februari 2013 was er een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een Focus-U-Park. Na het voeren van een jarenlange juridische procedure heeft de Raad van State in april 2018 gezegd dat deze omgevingsvergunning terecht was verleend. Dit betekende dat er begonnen mocht worden met de bouw van het Focus-U-Park.

Een omgevingsvergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Focus heeft geen deadline van het college gekregen. De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken wanneer zij niet wordt gebruikt. De gemeente heeft hiervoor een intrekkingsprocedure. Deze procedure heeft het college bij het Focus-U-Park toegepast. Focus heeft tijdens de intrekkingsprocedure niet aannemelijk gemaakt dat binnen een redelijke termijn (maximaal 26 weken) met de bouwwerkzaamheden zou worden begonnen. Daarom heeft het college de verleende omgevingsvergunning ingetrokken. Dit betekent dat het Focus-U-Park niet meer mag worden gebouwd.

Family fun zone

Nadat de hypermarkt na een lange juridische strijd uit het plan werd gehaald was Focus van plan een family fun zone te bouwen. Een vrijetijdscentrum met een hotel met wereldrestaurant, wellness-, vergader- en conferentieruimten. In een latere fase zouden nog zaken in de sport- en spelsfeer bijkomen, zoals mogelijk een kinderspeelparadijs, fitness, karting en climbing.

‘Ik weet van niks’

Paul Evers van initiatiefnemer Focus Urban Development was bij benadering voor een reactie hoogstverbaasd van het besluit van het college, die het nieuws via een persbericht verspreidde. "Ik weet van niks”, zegt hij in een reactie.

Hij had nog goede hoop dat het centrum er zou komen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. "De COVID-19 situatie heeft inderdaad een impact gehad op de leisure- en recreatiemarkt. De vooruitzichten waren evenwel in de zomer weer positief, dus dat bood perspectief. Tot de tweede coronagolf kwam."