Kroon gaat op de Brink in Ruinen

Ruinen – In Ruinen is een begin gemaakt met de werkzaamheden voor de laatste fase van de herinrichting van de Brink. Het gaat om het deel Brink-Zuid rond ’t Olde Gemeentehuus, waar een aantal bedrijven is gevestigd.

De uitvoering van deze werkzaamheden stond gepland voor dit voorjaar. Om hinder in het terrasseizoen te voorkomen is besloten om de werkzaamheden in het najaar uit te voeren.

Deze herinrichting vormt de laatste schakel in twee nieuwe verbindingen: de ruimtelijke verbinding tussen het groene hart van de Brink in het zuidelijke deel met de terrassen, maar ook de voetgangersverbinding tussen het parkeerterrein aan de Kaamp, de Brink en de Mariakerk richting Buitencentrum De Poort.

De rijbaan die altijd voor het oude gemeentehuis liep, verdwijnt en wordt vervangen door een meer pleinachtige inrichting. Het groen van de Brink moet straks uitwaaieren tot aan de gevels en terrassen van ’t Olde Gemeentehuus. „De groene uitstraling, het eenduidig materiaalgebruik en minderhoogteverschil zorgen er voor dat openbaar en privaat gebied ongemerkt in elkaar overgaan", aldus de plannenmakers.

Drie fases

De uitvoering is al begonnen en is verdeeld in drie fases. De eerste loopt tot en met 23 oktober en omvat de aanpak van de weg ten westen van de Brink. De tweede fase, dat is de aanpak van het terrein voor het pand, duurt van 19 oktober tot en met 27 november. Fase 3 tenslotte is het deel voor de Mariakerk en hotel Kuik en gaat volgens de prognose duren van 2 november tot en met 11 december.

Er is speciaal voor fasering gekozen om hinder voor omwonenden en aangrenzende winkels en horeca te beperken. Tijdens de uitvoering zijn woningen, winkels en horeca bereikbaar tenzij anders vermeld. De markt is in deze periode te vinden op parkeerterrein De Kaamp.

De huidige werkzaamheden van het Centrumplan Ruinen moeten de kroon op de hele herinrichting van de Brink vormen. Met het hele project werd al in 2013 begonnen. Er werden bomen gekapt, de muziekkoepel verdween naar een andere locatie in Ruinen en ook het terrein rond de Mariakerk kreeg een oppepper.