Hoe staat het ervoor met het coronafonds in Dalfsen? (er is nog ruimte, zo blijkt)

Dalfsen - Ondanks alle bezuinigingen en coronaperikelen kijken raadsleden van de gemeente Dalfsen toch tevreden naar de financiële overzichten van het jaar 2020. Het college hield rekening met een tekort van ruim 3 miljoen euro, maar heeft ruim 800.000 euro gevonden om dit bedrag te verlagen. Dit bleek maandagavond tijdens de raadscommissie, bij de bespreking van de tweede bestuurrapportage.

Betsy Ramerman (CDA) wees er op dat alle tekorten steeds voortkomen uit maatregelen van het Rijk. „We kunnen niet steeds een beroep doen op onze reserves.”

Ook over de uitgevoerde plannen was de commissie tevreden. Tijdens de avond werden veel onderwerpen ingebracht, waaronder het coronafonds, oud papier inzamelen, de kindregeling, het glasvezelproject in Nieuwleusen.

Coronafonds

‘Hoe staat het met het coronafonds?’, was een veel gestelde vraag. De gemeente heeft een fonds van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onder meer verenigingen en particulieren die financieel betroffen worden door corona, maar niet in aanmerking komen voor bijdragen van de overheid. Wethouder Ruud van Leeuwen wist het antwoord niet op de vraag, maar stelde wel dat er nog genoeg ruimte in het fonds is, ook voor de tweede coronagolf. Van Leeuwen hoopt begin volgend jaar duidelijkheid te kunnen geven.

Oud papier

De prijs van het oud papier is gedaald. Veel verenigingen die nu papier inzamelen voor een garantieprijs, zijn in gesprek met de gemeente over hoe het nu verder moet.

Kindregeling

De raadsleden gaven aan dat er niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de kindregeling, waarbij ouders een bedrag van 400 euro kunnen aanvragen. De raad riep wethouder Jan Uitslag op om hier meer bekendheid aan te geven. De wethouder veronderstelt dat de ouders ook minder kosten hebben wegens corona. Hij noemde als voorbeeld dat er geen schoolreisjes worden gemaakt.

Glasvezelproject

Ben Schrijver vroeg het college om financieel bij te springen als het gaat om de aanleg van glasvezel in Nieuwleusen. Dit is een nutsvoorziening en volgens Schrijver een taak voor de gemeente. Het blijkt dat niet overal glasvezel wordt aangelegd, omdat te weinig inwoners zich hebben aangemeld.

Schrijver vindt dat de gemeente daar een rol in moet spelen. Hij werd in zijn standpunt gesteund door de fractie van de PvdA.Wethouder Schuurman gaat onderzoeken wat de kosten voor 100 procent dekking van de aanleg van glasvezel in Nieuwleusen kost. De vraag of dit een taak van de gemeente is (nutsvoorziening) omdat de burgers zelf niet aan het project meedoen, bleef onbeantwoord.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!