Dubbelspelen zijn nu verboden in Meppel

Meppel - Het dubbelspel voor tennissers in Meppel is sinds deze week verboden door de Veiligheidsregio Drenthe. Het verbod geldt voor alle dubbelspelers, dus ook voor mensen uit één huishouden.

In een brief aan sport- en beweegaanbieders schrijft de gemeente: ,,We ontvangen vanuit diverse bonden en organisaties verschillende vertalingen van de regels. Laat duidelijk zijn dat de regels zoals die vastgelegd zijn in de noodverordening van de veiligheidsregio Drenthe in Meppel van toepassing zijn. En ja, die wijken soms af van dat wat nationale bonden en zelfs de Vereniging van Nederlandse Gemeenten publiceren.”

De aanscherping van de regels geldt specifiek voor dubbelspel. „In tegenstelling tot de berichten van de KNLTB en de Vereniging Sport en Gemeenten is door de Veiligheidsregio Drenthe besloten dat het dubbelen (onder andere bij tennis, padel, tafeltennis en badminton) niet is toegestaan. In het enthousiasme of fanatisme van het spel is de anderhalvemetermaatregel moeilijk te waarborgen. Trainings- en oefenvormen in groepjes van maximaal vier, waarbij de anderhalve meter gewaarborgd kan blijven, mogen wel.”

De Nederlandse badmintonbond adviseerde al om niet te dubbelen. In de ogen van de bond was het al niet mogelijk om binnen de huidige maatregelen een dubbel te spelen.

Handhaving

En er vindt strengere handhaving plaats. „In lijn met het besluit van de landelijke veiligheidsberaad wordt ook in Meppel strenger gehandhaafd op het naleven van de coronaregels. Indien na een waarschuwing de regels nogmaals worden overtreden, wordt een boete uitgeschreven.”


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!