Dalfsen verhoogt ozb bijna onopgemerkt

Dalfsen „Het was gemakkelijk geweest om aan de knop onroerendzaakbelasting (ozb) te draaien om het gat in de begroting op te vullen, maar dat hebben we niet gedaan.” Deze zin is vaak gebruikt in de aanloop naar de begrotingsbehandeling van de gemeente Dalfsen.

Luco Nijkamp, fractievoorzitter van de ChristenUnie wees de raadsleden en het college er tijdens de bespreking van de begroting echter op dat dit feitelijk al een jaar eerder was gebeurd. Toen was al besloten voor een periode van drie jaar de OZB jaarlijks te verhogen.

„We moeten wel transparant blijven richting onze burgers”, stelde hij. „Volgend jaar is de OZB wel 7,5 procent hoger.” Wethouder Ruud van Leeuwen beloofde Nijkamp dat dit met de bevolking wordt gecommuniceerd.

Centraal tijdens de begrotingsbehandeling die vooral ging over bezuinigingen en ombuigingen in het beleid stonden de onderwerpen afschaffen logopedie op de scholen, afschaffen van jeugdsportsubsidies, minder stemlokalen en de grootste verandering 5 procent minder geld voor bibliotheek en welzijn. Over het laatste moet nog uitvoering met de organisaties worden gesproken om dit handen en voeten te geven.

Over de onderwerpen logopedie en jeugdsportsubsidies wordt door de raad verschillend gedacht. Voor beide onderwerpen waren twee verschillende amendementen ingediend.

Het voorstel over de logopedie is door een meerderheid van de raad verworpen. Wethouder Jan Uitslag gaat in gesprek met het onderwijsveld om vanaf 2023 met een nieuw voorstel te komen.

Verenigingen gekort

Bij de sport wordt gezocht naar alternatieven voor de verenigingen om de exploitatiekosten te verlagen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van ledverlichting. Deze relatie werd niet door alle partijen gesteund. Bij veel verenigingen en dan vooral bij binnensporten is het ook moeilijk om alternatieven te vinden voor het verminderen van de lasten.

Alle verenigingen en organisaties die worden gekort hebben van de gemeente een brief gekregen waarin ze op de hoogte zijn gebracht van de veranderingen. Het resultaat is dat ook iedereen bezwaar heeft gemaakt.

De bijdrage voor de jeugdsporters blijft voorlopig gehandhaafd.

Over het verminderen van het aantal stembureau was iedereen het eens; niet doen. Burgers moeten op een eenvoudige wijze en in vertrouwde omgeving hun stem kunnen uitbrengen was het motto.

Twee partijen PvdA en VVD stemden tegen de begroting. Beiden waren het met veel voorstellen niet eens.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!