Verloskundigen niet eens met besluit ziekenhuis

Meppel - Meppel - De leden van de Verloskundigen Kring Meppel en omstreken (Meppel, de Wolden, Steenwijk, Staphorst en het gebied rondom St. Jansklooster) staan niet achter het besluit van de Raad van Bestuur van de Zorgcombinatie Noorderboog om de afdeling acute verloskunde van het Diaconessenhuis per 31 december te sluiten.

In het overleg is duidelijk naar voren gebracht dat de samenwerking met Zwolle en met name door het satellietmodel ook in Meppel aan de toekomstige kwaliteitseisen kan worden voldaan. Verder wordt gesteld dat door sluiting van de acute verloskunde, de verloskundige zorg doelmatiger wordt. Deze doelmatigheid wordt niet onderbouwd met cijfers, aldus der verloskundigen. ‘We zullen ons als kring beraden wat te doen als blijkt dat op 31 december nog niet aan de randvoorwaarden is voldaan. Wij gaan er vanuit dat zorgverzekeraar Achmea haar zorgplicht zal nakomen en dat ook de Zorgcombinatie Noorderboog de zwangeren niet in de steek zal laten,’ aldus een verklaring van de Verloskundigen Kring. Een van de randvoorwaarden is een aanrijtijd van maximaal 45 minuten naar het ziekenhuis. Volgens voorzitter Nelleke Gosker van de Kring roept het besluit de nodige vragen en onzekerheden op bij zwangeren en hun partners. ‘Daarom doen wij alles, binnen onze mogelijkheden, om de zorg voor de zwangeren van Meppel en omgeving opnieuw in te richten. Wij nemen onze verantwoordelijkheid.’ Dit betekent in de praktijk dat, als de verloskamers in Meppel per 31 december sluiten, de verloskundigen van Meppel de zwangere vrouwen en hun partner gewoon zelf blijven begeleiden tijdens de bevalling, zowel thuis als in de verloskamers van Hoogeveen als in Zwolle.