Oud-verzetsman Roelof Pot uit Diever is op 98-jarige leeftijd overleden

Diever – ‘Sjors’, de laatste verzetsman uit Diever is niet meer: op 98-jarige leeftijd is donderdag de markante Roelof Pot overleden. Hij was een van de meeste actieve verzetsmensen in de Tweede Wereldoorlog en hielp veel onderduikers.

Doordat  in de laatste oorlogsjaren het tekort aan arbeidskrachten steeds nijpender werd, werden regelmatig razzia’s gehouden en invallen gedaan op plaatsen, waar men vermoedde dat onderduikers verborgen waren. Werden ze gepakt, dan volgde meestal transport naar een strafkamp in Duitsland.

Zo was ook de situatie in Diever, eind 1943 tot begin 1944. Een zestal jonge mannen in de leeftijd van 20 jaar, leden van de Christelijke Jongerenvereniging en tevens lid van de Christelijke Reciteervereniging, had een groep gevormd. Deze bestond uit (Dolf) Roelof Eggink, (Sjors) Roelof Pot, (Piet) Hermannus Vos, (Bert) Hilbert Gunnink, (Max) Thijs Drupsteen en Fokke Hessels.

Onderdak

Ze wilden helpen om zoveel mogelijk mensen  uit handen van de Duitsers te houden en hun werk  bestond in de eerste plaats dan ook in het onderdak brengen en verzorgen van onderduikers. De postkantoorhouder in Diever deed ook illegaal werk. Doordat alle toenmalige telefoongesprekken op het postkantoor moesten worden doorverbonden, kon de postkantoorhouder de gesprekken afluisteren. Gesprekken die over razzia’s gingen, kwamen zo op de juiste plekken terecht.

Zo functioneerde dit een tijdlang goed en werd nooit een onderduiker gevonden, totdat vijf NSB-leden in Diever versterking aanvroegen bij de SD in Assen. Als gevolg hiervan nam de vijftien man sterke ‘bloedploeg van Norg’ intrek in het Schultehuis. Een aantal jongens van de groep van zes liep extra  risico opgepakt te worden voor tewerkstelling in Duitsland. Ze besloten een ondergrondse hut te bouwen. Roelof Eggink en Roelof Pot zouden de meest geschikte en veilige plaats uitzoeken voor een schuilplaats. Op het landgoed Berkenheuvel kwam zo het onderduikershol ‘de Wigwam’ tot stand.

Roelof Pot was in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ook actief bij de ruilverkaveling Diever, waar hij het secretariaat voerde. Roelof Pot was Lid in de Orde van Oranje Nassau en drager van het Verzetskruis. De uitvaart vindt dinsdag om 11.00 uur in familiekring plaats.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!