Dalfsen controleert op betaling hondenbelasting

Dalfsen - Rond deze tijd wordt de jaarlijkse controle voor de hondenbelasting uitgevoerd in de gemeente Dalfsen. Tot nu toe zijn 2704 adressen gecontroleerd en daarbij zijn 127 niet aangemelde honden geconstateerd.

Daarnaast besprak de gemeenteraad maandag in een commissievergadering de evaluatie en actualisatie van het hondenbeleid.

Het beleid blijft voor de komende jaren ongewijzigd. De door de jaren heen aangebrachte voorzieningen voor de hondeneigenaren en hun 1500 viervoeters in de gemeente Dalfsen worden door de raadsleden als goed ervaren. Het gaat dan onder meer om 79 hondentoiletten en 14 honden losloopgebieden in de verschillende kernen.

Belangrijk wordt door de raadsleden de communicatie met de hondenbezitters genoemd. In de beleidsstukken wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaren waarbij de nadruk ligt op de aanlijnplicht - overal in de kernen moeten de honden zijn aangelijnd met uitzondering van de speciaal aangegeven gebieden – de opruimplicht en het onder controle hebben van de hond, zodat iedereen kan genieten van een poepvrije schone en prettige leefomgeving.

De geplaatste hondentoiletten zijn een groot succes gezien het antwoord op de vraag van Gemeentebelangen over de afschaffing van het de gratis composteerbare zakjes: „De indruk is dat er niet minder gebruik gemaakt van de hondentoiletten nadat de gratis composteerbare zakjes zijn afgeschaft. In 2019 is er 28,58 ton hondenpoep verwijderd uit de hondentoiletten en in 2020 30,84 ton.”

VVD-er Gerrit Jan Veldhuis deed zijn bijdrage, die ook dit keer weer digitaal vanuit de eigen woonomgeving van de raadsleden was, met zijn hond op schoot en in beeld. 

Geen kattenbeleid

Wethouder Ruud van Leeuwen gaat geen onderzoek doen om kattenbeleid te ontwikkelen. Dick van Gelder van de ChristenUnie heeft hem daar om gevraagd met als insteek dat beleid niet gekoppeld hoeft te worden aan een belasting. „Daar ga ik de afdeling niet mee belasten”, aldus Van Leeuwen.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!