Bomenbestand Maatschappij van Weldadigheid is klaar voor de toekomst

Frederiksoord - De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het onderhoud van de bomen in Stichting Maatschappij van Weldadigheid. In opdracht van Stichting Maatschappij van Weldadigheid hebben de Bosgroep Noord-Oost Nederland, Hoveniersbedrijf Timmerman en de Bomenwacht van Landschapsbeheer Drenthe een kleine vierduizend bomen onderhouden.

Dankzij de inzet van alle betrokken partijen zijn de bossen, lanen en individuele bomen klaar voor de nabije toekomst en is de veiligheid van de bezoekers in het gebied weer gewaarborgd.

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de Bosgroep Noord-Oost Nederland de bossen in kaart gebracht en de vitaliteit en gebreken van de bomen gecontroleerd. De Bomenwacht heeft deze onderzoeken uitgevoerd bij de lanen en de (monumentale) bomen op de erven. Ondanks de uitgebreide voorbereiding en onderzoek van de bomen kwamen de experts van Hoveniersbedrijf Timmerman, die de snoeiwerkzaamheden uitvoerden, voor kleine verrassingen te staan. Diverse vogels, kleine zoogdieren en vleermuizen bleken alsnog ‘verstopt’ in een aantal bomen die onderhoud nodig hadden. Natuurlijk zijn direct de passende maatregelen genomen om deze dieren niet te verstoren.

Eekhoorn

Tijdens de werkzaamheden op de terreinen van Stichting Maatschappij van Weldadigheid zijn onder meer nesten van een eekhoorn en een boommarter gevonden. Daarnaast werden verschillende bomen met vleermuizen ontzien tijdens de werkzaamheden. Om de veiligheid te kunnen waarborgen, zijn deze bomen wel blijven staan, maar is bijvoorbeeld de kroon (het bovenste gedeelte) ingenomen zodat de boom minder wind vangt of is met grote zorg om de boom heen gewerkt. De betreffende bomen worden in de toekomst regelmatig gecontroleerd om te voorkomen dat ze alsnog een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid.

Projectleider André Efftink van de Bomenwacht: “Het was een heel mooi project waar de verschillende kwaliteiten van de Bosgroep Noord-Oost Nederland en de Bomenwacht van Landschapsbeheer Drenthe elkaar hebben versterkt. In goede samenwerking zijn we tot een goed resultaat gekomen en zijn de bomen in de bosgebieden en in de particuliere omgeving klaar voor de toekomst.”

Gestructureerd

Nu het grootschalig onderhoud aan het bomenbestand is afgerond, is het van belang om deze onderhoudssituatie in stand te houden. Het is de bedoeling dat vanaf volgend jaar het reguliere onderhoud gestructureerd zal worden opgepakt. Zo zal er vanaf 2021 elk jaar inspectie plaatsvinden en vervolgens het benodigde snoeiwerk plaatsvinden. Op deze wijze is Stichting Maatschappij van Weldadigheid van plan om de gerealiseerde kwalitatief goede onderhoudssituatie in stand te houden.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!