Wat is letselschade en wanneer kan een vergoeding geëist worden?

Aangeboden door: pricewise.nl

Wanneer iemand slachtoffer is van een ongeval, een misdrijf of een ander incident waarbij iemand anders aansprakelijk gesteld kan worden, dan kan het slachtoffer mogelijk letselschade eisen. Het slachtoffer loopt meestal verwondingen op, maar er kan ook schade aan persoonlijke eigendommen of geestelijke schade ontstaan. Deze schade kan volledig op de aansprakelijke partij verhaald worden.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde om een vergoeding van letselschade te eisen, is dat er een tegenpartij is die aansprakelijk gesteld kan worden. Dit houdt in dat het slachtoffer aannemelijk kan maken dat de tegenpartij de veroorzaker is. Het is ook belangrijk dat de tegenpartij de aansprakelijkheid aanvaardt. Als er geen erkenning is, dan lopen letselschadezaken vaak uit in langdurige juridische procedures. Als de tegenpartij wel aansprakelijkheid erkent, dan is het meestal een zaak tussen slachtoffer en de verzekeraar van de aansprakelijke partij die onderhandelen over de hoogte van de letselschadevergoeding. Niet iedere vorm van schade kan als letselschade worden geclaimd. Als een slachtoffer gewond is geraakt, dan zullen de medische kosten in veel gevallen gedekt zijn door de ziektekostenverzekering. Enkel de kosten die niet door de ziektekostenverzekering worden gedekt, vallen onder letselschade. Denk hierbij aan extra medische kosten voor revalidatie of aanpassingen aan een woning of voertuig bij invaliditeit. Ook bepaalde lichamelijke verwondingen die in de toekomst mogelijk ontstaan, kunnen opgenomen worden in het te eisen schadebedrag. Dit is vaak het geval als een slachtoffer een whiplash heeft opgelopen.

Eisen van smartengeld

Letselschade kan worden ingedeeld in materiële en immateriële letselschade. Materiële letselschade is eenvoudig te berekenen en is een optelling van de kosten van alle daadwerkelijk geleden schade die onder de voorwaarden van letselschade vallen. Immateriële letselschade is heel wat lastiger om te berekenen. Wanneer er immateriële letselschade wordt geclaimd, dan is er sprake van smartengeld. Immateriële letselschade is vooral geestelijke schade. Een slachtoffer kan bijvoorbeeld last krijgen van psychische klachten naar aanleiding van wat hem of haar is overkomen. Er kan sprake zijn van slapeloosheid, bepaalde gevoelens van angst of de goede naam van het slachtoffer is geschonden. Bij het eisen van smartengeld komt veel meer kijken en moet er meer worden onderhandeld. Het slachtoffer doet er dan ook goed aan om hiervoor een letselschadespecialist in te schakelen. Dit kan zelfs kosteloos, want bij wet is geregeld dat het slachtoffer ook alle juridische kosten bij de aansprakelijk gestelde partij mag claimen. Een voordeel is ook dat het slachtoffer dan niet zelf met de wederpartij hoeft te onderhandelen. Dit doet de letselschadespecialist.

Verjaringstermijn

Hoewel na een ongeval of misdrijf de focus van het slachtoffer meestal op herstel is gericht, is het verstandig om zo snel mogelijk over te gaan tot het claimen van letselschade. Er is namelijk een verjaringstermijn. Het verjaringstermijn is vijf jaar nadat de schade is opgelopen en de veroorzaker bekend is. Bij het direct aansprakelijk stellen van een verzekeraar is het verjaringstermijn drie jaar. Nadien kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op letselschadevergoedingen.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!