Gemeenten ontvangen geld voor steun aan culturele sector

Regio - De gemeente Meppel ontvangt 256.076 euro uit het gemeentefonds voor steun aan de culturele sector. Westerveld krijgt 83.236 euro en De Wolden kan rekenen op 82.848 euro.

Iedere Nederlandse gemeente ontving eind 2020 een brief van het Rijk over de verdeling van het tweede corona-steunpakket voor de culturele sector. In deze Decembercirculaire 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken staat welk bedrag de gemeenten voor de lokale culturele infrastructuur ontvangen. In Drenthe varieert dat van 79.000 euro in Tynaarlo tot 1,1 miljoen in Assen. In totaal gaat het om 3.221.677 euro.

„Het ligt voor de hand dat het geld naar podia, theaters en musea gaat, maar ook bij amateurkunstverenigingen en zzp’ers die muziek- of danslessen geven, staat het water tot aan de lippen”, zegt Marieke Vegt, directeur van Stichting Kunst & Cultuur (K&C). Zij pleit dan ook voor geldelijke steun aan deze groepen.

Vegt doet gemeenten een aantal suggesties om middelen vrij te maken voor de lokale amateursector, voor het cultuuronderwijs en voor cultuurparticipatie.

Zo pleit zij voor een tegemoetkoming in de huurlasten van repetitieruimtes van amateurkunstverenigingen en een overbruggingsregeling en scholingsbudget voor zzp’ers. Ook extra ondersteuning van bijstandsgezinnen om deel te nemen aan cultuuractiviteiten staat op het lijstje en K&C pleit al jaren voor het verbinden van cultuur aan beleidsterreinen als sport, economie en welzijn. „En natuurlijk kunnen gemeenten opdrachten uitschrijven voor bijvoorbeeld het realiseren van een kunstwerk door lokale kunstenaars of een cabaretvoorstelling als herinnering aan de pandemie, zodat we ons weer kunnen verheugen op iets moois na corona”, aldus de directeur.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!

Gerelateerd nieuws