Bodemanalyse in zaak Willeke Dost is uitgevoerd

Koekange - Achter de boerderij van de pleegouders van Willeke Dost aan de Koekangerdwarsdijk in Koekange heeft een ingenieursbureau onder toeziend oog van het OM en de politie grondmonsters genomen.

Met een handboor werden delen van de grond van een voormalig afvalterrein verzameld en in potjes gedaan. Het gaat om een terrein waar inhet verleden illegaal afval is gedumpt. Het OM laat een bodemanalyse maken. De analyse moet uitwijzen hoe op dat terrein kan worden gegraven naar mogelijke lichaamsresten van het in 1992 verdwenen meisje Willeke Dost. De resultaten van dit onderzoek zijn over drie weken bekend.