Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Het burenrecht

Het hebben van goed contact met de buren is prettig en belangrijk. Toch kan het soms gebeuren dat er een behoorlijk conflict ontstaat tussen buren. Een veel voorkomende oorzaak is een geschil over de erfgrens. In de wet is een aparte regeling hiervoor opgenomen. De regeling heet het burenrecht en moet zorgen voor goede verhoudingen tussen eigenaren van aangrenzende erven.

Een eigenaar van een huis en grond mag van zijn eigendom als enige gebruik maken voor zover dit niet in strijd is met rechten van anderen. Onderdeel van het eigendomsrecht is het burenrecht. Er staan in het burenrecht verplichtingen en rechten van naburige erven vermeld. Zo staan er regelingen voor een aantal situaties die tussen buren tot problemen kunnen leiden. Toch staan veel onderwerpen niet in de wet geregeld. In dat geval moet, afhankelijk van de situatie, worden beoordeeld wat de rechten en de plichten zijn die de buren tegenover elkaar hebben. 

Als er een probleem is tussen buren, moet er eerst onderzocht worden of er een specifieke bepaling in de wet is die daar een oplossing voor kan bieden. Is dat het geval, dan moet die regeling worden nageleefd. Is die regeling er niet, dan moet je aan de hand van de situatie samen met de buren tot een redelijke oplossing komen. 

Als buren een afspraak met elkaar maken over hun erven dan is het aan te raden dit goed vast te leggen. Zulke afspraken kunnen worden gemaakt in de vorm van een zogenaamde erfdienstbaarheid. Een erfdienstbaarheid is een afspraak die juridisch wordt verbonden aan de erven. Dit moet in een notariële akte vastgelegd worden en ingeschreven bij het kadaster. Ik adviseer regelmatig hierover en leg de gemaakte afspraken goed vast in de vorm van een erfdienstbaarheid. Ook als je van plan bent om een huis te kopen kun je altijd langs komen om je te laten informeren over de afspraken die er bij dat huis bekend zijn met betrekking tot de grond. 

Als bijvoorbeeld de buurman niet via de openbare weg zijn erf kan bereiken, zal er waarschijnlijk een recht van overpad zijn gevestigd. Dit betekent dat hij het recht heeft om jouw erf te betreden om naar zijn eigen erf te gaan. Je zult dit recht van overpad in zo’n geval dan moeten dulden.

Wil je meer weten hierover? Lees dan verder op www.lever.nl of kom eens bij mij langs voor een vrijblijvende bespreking van de mogelijkheden.

 

Notaris Bart lever

Het Notarieel | Notaris Lever

 


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!