Geen bevallingen meer in Diaconessenhuis Meppel

Meppel - Bevallingen vinden vanaf 1 januari 2013 niet meer plaats in het Diaconessenhuis in Meppel. Dat heeft de Raad van Bestuur van zorgcombinatie Noorderboog na lang wikken en wegen besloten. De begeleiding tijdens en na afloop van de zwangerschap blijft wel in handen van de gynaecologie in het Meppeler ziekenhuis.

De gynaecologische zorg wordt zelfs uitgebreid met verschillende specialisaties, zoals het vruchtbaarheidsonderzoek. De acute verloskunde verhuist naar de Isala Klinieken in Zwolle. Doorslaggevend voor het besluit is het gegeven dat bij een aantal van zevenhonderd bevallingen per jaar en toenemende kwaliteitseisen, goede zorg op termijn niet meer te garanderen is. De Raad van Bestuur heeft twee voorwaarden verbonden aan het besluit. In de eerste plaats dat de ambulancezorg goed geregeld is: een zwangere vrouw moet binnen 45 minuten in een ziekenhuis kunnen zijn. En als tweede dat de verloskundigen en gynaecologen goede samenwerkingsafspraken met elkaar maken, zodat de kwaliteit en de veiligheid gewaarborgd zijn. Aan beide voorwaarden is op 31 december 2012 voldaan. Meer in de Meppeler Courant van morgen.