Ondertoon
Door Ton Henzen

30 april

Ik heb wel eens lekkerder gezongen tijdens de Aubade. Het Land van Maas en Waal ging de afgelopen paar jaar als een trein. Wat een ritme.

Een hommage aan de koningin, deze Aubade, maar met Land van Maas en Waal werd op zijn minst ook Lennaert Nijgh in het oranjezonnetje gezet. Nieuw in het repertoire was Nooit alleen, de Nederlandse vertaling van You`ll never walk alone. Hoe vaak hebben we dat lied niet in een voetbalstadion gezongen. Het echte lied hoort natuurlijk in het stadion van Liverpool thuis. Lee Towers schijnt als eerste artiest de Nederlandse vertaling hebben gezongen. In De Kuip. Kom op, ga maar door. Kom op hou maar vol. Voor je dromen zijn verwaaid. Kom op! Ga door met hoop in je hart. En je eenzaamheid verdwijnt. Je eenzaamheid verdwijnt....
Prachtige tekst, uitstekende vertaling. Maar helaas vanochtend geen kippenvelgevoel.

Ik zong uiteraard uit volle borst mee met Ode aan de Meppeler Toren. Ik moest noodgedwongen een beetje liegen. Net als voorgaande jaren. `Hij geeft mij een beeld van mijn heerlijke jeugd. Ik speelde en stoeide zo blij aan zijn voet.` Nee, ik heb niet gespeeld aan zijn voet en of ik ooit wat gestoeid heb, laat ik wijselijk in het midden.
Het voorspel van De Bazuin als aanloop naar het Drentse volkslied duurde even en gaf dirigent Harry Keijl de gelegenheid warm te draaien. Al vele jaren zorgt Trix van Brussel voor een nieuwe tekst voor het traditionele feestlied. Knap van haar. Wie in de juiste stemming voor Koninginnedag wil komen moet de Aubade meemaken. De mensen met hart voor de stad, die een beetje last hebben van chauvinisme zingen mee. De zussen Gunnink en complete aanhang inclusief kinderen zijn bijvoorbeeld altijd van de partij. Jan Hartsuiker zingt het hoogste lied. De families van de Kamp ontbreken niet, Tieme Murris met echtgenote begeeft zich in de menigte. Zij allen vormen met vele honderden andere zanglustigen het grootste koor dat jaarlijks in Meppel optreedt.

Het college en de raadsleden met echtgenotes mogen op het terras van Oasis staan. Dat is een voorrecht. Eenmaal per jaar worden onze volksvertegenwoordigers van het gewone volk gescheiden en iedereen kan zien wie wel en wie niet meezingt. De eerste indruk is dat iedereen keurig heeft meegezongen.
Met het Wilhelmus en een driewerf hoera aan de koningin werd de Aubade besloten. Burgemeester Jan Westmaas zei blij te zijn met de perfecte verwevenheid van de democratie en de monarchie, waarbij de inwoners ruimte krijgen om in vrijheid hun mening te geven. `Koninginnedag is een dag met traditie waarbij de eeuwenlange verbondenheid van het Huis van Oranje met ons land centraal staat en uitbundig wordt gevierd. Laten we er met elkaar een feest van maken. Een feest begint bij jezelf en deel je met anderen. De stad is uitnodigend en in een goed humeur,` aldus de burgemeester die de inwoners opriep een bijdrage te leveren aan het goede humeur.

Dat ga ik zeker doen, maar niet al te lang. Ik heb vandaag enkele verplichtingen, zoals als roadie instrumenten wegbrengen voor het optreden van de band van dochter Charlot I kissed Charles. Collega Peter Nefkens verlaat de redactie en waarschuwt ons niet teveel te drinken. Hij loopt mee met de Oranjeloop. In het Wilhelminapark. Een prachtig parcours. Met een scheef oog kijken we naar de tv naar het bezoek van de koninklijke familie aan Brabant. Ik denk terug aan het bezoek aan Meppel. De herinneringen aan de lege stad om een uur of zes op weg naar de redactie voor de laatste voorbereidingen. Meelopen in de stoet achter de Oranje`s aan. Een tv-programma brengt de kosten van de organisatie van de bezoeken in beeld. In Meppel heeft het ongeveer 275.000 gekost, het bezoek aan Brabant komt uit op ruim acht ton. Daarvoor krijg je per gemeente anderhalf uur live aandacht op tv. Daar zijn gemeentebestuurders gek op.

De voorzitter van het Nationaal Feest Comité Jaap Klinkers sprak een woord van welkom, als vanouds op het Kerkplein. Zomer in april. We hebben het vast verdiend, glimlachte hij. Rond het voetbalveld gistermiddag droeg Jaap een zonnepetje. Draag je die morgen ook, Jaap, werd gekscherend gevraagd. Dan moet het op zijn minst een oranje pet zijn, antwoordde hij. Jaap had die pet vanochtend maar achterwege gelaten. Het beloofde toch wel een uitbundige dag te worden, een echt Koninginnedagfeest. Die feestpet past ons allemaal.