Aansluiting A28 splijt B en W Staphorst

STAPHORST – B en W van Staphorst hebben het voorstel voor een nieuwe aansluiting op de A28 voorlopig in de ijskast gezet. Wethouder Sytse de Jong is het hier faliekant mee oneens. Hij heeft in het college tegen dit voorstel gestemd. ‘Als je nu aangeeft dat het om financiële redenen niet kan, heb je in september als college een verkeerd besluit genomen. Dat zeg je hiermee eigenlijk.'

De Jong heeft er naar eigen zeggen een flinke knauw van gekregen. Hij vindt namelijk dat B en W de moed hadden moeten hebben om een voorstel naar de raad te sturen. Over de daadwerkelijke uitvoering had later besloten kunnen worden. Aan stoppen denkt hij niet. ‘Ik heb een zware portefeuille en er is veel te doen.’ 'Als college zijn we het er unaniem over eens dat een nieuwe aansluiting van vitaal belang is', zegt De Jong. 'We hadden als college al eerder een besluit genomen en ook de raad nam een besluit het te doen, mits de oprit Noord vijf jaar gehandhaafd zou blijven. Had minister Eurlings gezegd dat de oprit wel open had mogen blijven, dan hadden we aan het voorstel vast gezeten en terecht. Nu zeggen dat het om het geld niet kan, is geen consistent beleid. Als college moet je altijd uitgaan van de kracht van je eigen voorstel’, vindt De Jong. Het in de ijskast zetten van het voorstel werd ingeluid door minister Camiel Eurlings van Verkeer. Hij zette een paar weken geleden een streep door de wens van de raad om de oprit richting het Noorden tenminste vijf jaar open te houden na realisatie van de nieuwe aansluiting. Dit was een eis van het CDA. Over die termijn van vijf jaar voor de oprit Noord heeft De Jong ook een uitgesproken mening. ‘Een dergelijke nieuwe aansluiting ligt er vele tientallen jaren. Het af laten hangen van het openhouden van een oprit voor vijf jaar, getuigt niet van een langetermijnvisie.' Burgemeester Joop Alssema geeft aan dat het voorstel in de ijskast is gezet. De gelden die gereserveerd zijn voor de aansluiting blijven wat hem betreft gereserveerd. Het gaat dan om negen miljoen euro. De tweehonderdduizend euro aan voorbereidingskrediet die al was uitgetrokken, wordt niet gebruikt. Volgens Alssema is het goed mogelijk dat over anderhalf jaar, als de economische storm is gaan liggen, het voorstel opnieuw op de politieke agenda wordt gezet. 'De noodzaak om iets te doen, blijft.'