Valeriaan en Parnassia zijn hardrijders beu

MEPPEL - Het verkeer in de Berggierslanden blijft een onuitputtelijke bron van zorg en vrees. Vooral bewoners van de Valeriaan en de Parnassia, twee belangrijke toegangswegen van de nieuwbouwwijk, zien elke dag auto‘s voorbij razen met soms het dubbele van de maximaal toegestane snelheid. Automobilisten, bromfietsers en fietsers - ‘allemaal bewoners van de wijk‘ - kiezen de Parnassia (30 km) massaal als uitvalsweg en wringen zich over de Valeriaan (15 km) naar scholen en werk. ‘We houden elke dag ons hart vast,‘ aldus de bewoners, die de gemeente Meppel oproepen tot actie.

De ‘Poort van de Berggierslanden‘ is nog altijd een bouwstraat. Op de Valeriaan, vanaf de rotonde, naast de tennishal en verder de wijk in, illustreren modderige bermen, rioolbuizen, trottoirbanden en stapels klinkers een wijk in ontwikkeling. Er zijn nog enkele kavels in bouwfase 3 waarop nog huizen in aanbouw zijn. Pas wanneer het bouwverkeer verdwenen is, krijgt de Valeriaan zijn definitieve bestrating, is de bewoners verteld. Zo is het afgesproken, volgens aannemer Vos, verantwoordelijk voor de inrichting van de straat. ‘Intussen hebben we al een jaar deze rommel voor de deur,‘ moppert Jacqueline Oldenburg. ‘Wat veel belangrijker en erger is: De betonrommel maakt dit smalle stukje weg alleen maar onoverzichtelijker en gevaarlijker. Moeders met kinderen, naast auto‘s en bouwerkeer, op een straat zonder fietspaden of trottoirs. Dat is vragen om ongelukken.‘ Het valt niet op, maar het staat er wel: een bordje ‘15 km‘ , de maximum snelheid op een bouwstraat. ‘Aan die snelheid houdt zich natuurlijk niemand. Het zou al mooi zijn als automobilisten 30 kilometer per uur reden,‘ aldus mevrouw Nooter. ‘Vanaf rotonde gaat het in een streep rechtdoor naar de brug, even rechts en dan weer hard de Parnassia op. Zo rijden de meeste bewoners naar hun bestemming achter in de Berggierslanden. De Parnassia is een betrekkelijk lange straat, waar het gaspedaal meteen wordt ingetrapt,‘ vertelt bewoner Joost Govaert. Ook de bewoners van de Parnassia klagen steen en been over het ‘gerace‘ in hun straat. ‘Het zijn wijkgenoten‘ erkent Joost Govaert, ‘Zodra zij hun eigen straat uit zijn, rijden ze toch wat harder. Govaert schreef namens naaste en overburen in juli 2008 een klacht over het verkeer aan de gemeente. ‘Hier wonen allemaal gezinnen met jonge kinderen, die ‘s morgens en aan het eind van de middag, soms het idee hebben dat ze aan een snelweg wonen.‘ We hebben nog niet eens een reactie van de gemeente Meppel ontvangen.‘