Paraaf voor Meppeler droge voeten

ZWARTSLUIS - ‘Het gaat wel ergens over‘, dat was gistermiddag op partyboot ‘De Veerman‘ zo‘n beetje het meest gehoorde zinnetje. Gebeurt er niks, dan loopt de stad Meppel onder water bij extreme omstandigheden. Om die reden hebben verschillende overheden en waterschappen gistermiddag het convenant ‘Waterbeheer Meppelerdiep‘ ondertekend op een boot tussen Meppel en Beukers.

De gedeputeerden Piet Jansen (Overijssel), Tanja Klip (Drenthe), Theo van de Gazelle (Rijkswaterstaat Oost-Nederland), wethouder Ton Dohle (Meppel), de (plaatsvervangend) dijkgraaf van Groot Salland Wim Porte en Marga Kool (Reest en Wieden) tekenden het convenant. Doel is om gezamenlijk het gebied rondom Meppel bij wateroverlast veiliger te maken. Adhesiebetuigingen waren er van Zwartewaterland, Staphorst en Steenwijkerland. De overheden gaan ervan uit dat een situatie waarbij Meppeler onderloopt uitzonderlijk is. Eens in de tweehonderd jaar werd gezegd. Precies tien jaar geleden stond het water de Meppelers tot aan de knieën. ‘Eens in de tweehonderd jaar kan ook volgend jaar zijn.‘ Het vaartuig vertrok bij het belangrijkste gebouw uit de regio: het gemaal Zedemuiden, het op twee na grootste gemaal van Nederland, dat door Rijkswaterstaat ook nog eens met tien procent wordt vergroot in 2010. ‘Als we dit gemaal uitzetten, staat de hele regio blank‘, aldus een medewerker van de waterbeheerder gistermiddag. Belangrijkste onderdeel van het convenant is zorgen voor waterberging. Dat gebeurt onder andere in het Staphorster Veld globaal tussen Beukers en Meppel. Over een lengte van zeshonderd meter is de beschoeiing twintig centimeter lager gemaakt om het water in bange tijden het gebied in te laten lopen. ‘Het is niet zo dat de mensen daar tot aan hun borst in het water staan, het slotensysteem vangt het water op. Bij hele extreme omstandigheden staan de mensen met de voeten in het water‘, aldus een woordvoerder van waterschap Groot Salland. Je kunt het ook niet doen, maar dan komt een wijk als Berggierslanden blank te staan.‘ Er is voor het Staphorster Veld gekozen, omdat dit van oudsher een laag gebied is en omdat het vlakbij de sluis van Beukers ligt. Ook deze is belangrijk om water De Wieden in te pompen in bange dagen. Ook Drenthe draagt haar steentje bij: beken gaan meanderen en bijvoorbeeld het Dwingelderveld werd opvanggebied voor water Ook Meppel zorgt voor opvanggebieden.