Meppel neemt geen verantwoordelijkheid kavelkwestie

MEPPEL - Zolang de kavelkwestie onder de rechter is, wenst de gemeente Meppel niet inhoudelijk te reageren. Meppel benadrukt formeel geen partij te zijn in de rechtszaak die speelt in de Berggierslanden. Nieuwe bewoners van de straat Ereprijs zijn een procedure gestart tegen Heijmans Bouw over de kavelgrens. Wel heeft de gemeente in een persbericht kanttekeningen geplaatst bij de opmerkingen die in de rechtszaal zijn gemaakt over de rol die de gemeente in de zaak heeft gespeeld.

In de berichten wordt de gemeente genoemd als eigenaar van de grond. Tevens wordt de mogelijkheid genoemd dat de gemeente grond kan verkavelen. Geen van beide beweringen zijn volgens de gemeente juist. Zo is de gemeente Meppel niet verantwoordelijk voor de verkaveling, stelt zij in het persbericht. ‘De gemeente levert onverkaveld bouwterrein aan het Berggierslanden Ontwikkelbedrijf. Indien een ontwikkelaar een bouwplan realiseert van meerdere woningen, worden de grenzen van het gehele bouwterrein aangegeven en verkavelt de ontwikkelaar daarbinnen naar de individuele woningen.‘ De gemeente heeft de bouw stilgelegd totdat er duidelijkheid is over de kavelgrens en de vraag beantwoord kan worden of al dan niet een met het bestemmingsplan strijdige situatie ontstaat. ‘Ten aanzien van het economisch eigendom had en heeft de gemeente geen rol in deze procedure. Daarom blijft de officiële gemeentelijke reactie uit zolang er geen vonnis is.‘