Alssema: ‘Vertraging A28 heeft geen gevolgen nieuwe aansluiting‘

STAPHORST - De verbreding van de snelweg A28 tussen Meppel en Zwolle heeft zeker een jaar vertraging opgelopen. Dit heeft volgens burgemeester Joop Alssema echter geen gevolgen voor de procedure die gevoerd wordt over de nieuwe aansluiting op de A28 in Staphorst. Volgend voorjaar hoopt hij duidelijkheid te kunnen geven over de nieuwe aansluiting op de rijksweg.

De vertraging komt doordat aanvullend onderzoek nodig is naar het effect van het nieuwe asfalt op de luchtkwaliteit. Dit geldt voor in totaal 38 wegenprojecten in ons land en dus ook voor de verbreding van de A28. Het zorgt voor zeker een jaar vertraging. Begin volgend jaar wordt wel begonnen met de aanleg van een volledige aansluiting van de A32 op de A28 ten zuiden van Meppel, op Staphorster grondgebied, de zogeheten lus. Dit megaproject, met als doel een rechtstreekse verbinding naar Hoogeveen, komende vanaf Steenwijk en Leeuwarden, komt in de loop van 2009 gereed. Het plan voor de nieuwe aansluiting op de rijksweg A28 in Staphorst behelst een volledige nieuwe, iets verspringende aansluiting tussen de Gorterlaan en de stovonde. Onderdeel van deze variant is ook dat er een parallelweg komt ten westen van de A28, tussen de Oude Rijksweg, net ten zuiden van de stovonde en de Gorterlaan, over een lengte van 2,4 kilometer. Het is de zogeheten variant A. Volgens het college van B en W de beste oplossing. Het Noorden blijft goed bereikbaar en er wordt ingespeeld op de uitbreiding van het dorp in zuidelijke richting. De oplossing is wel een beetje een twee keus. De eerste keus, de anderhalve variant, een nieuwe aansluiting bij de Gorterlaan en het behoud van de op- en afritten vanaf en naar het Noorden, werd door Rijkswaterstaat afgewezen. De wegbeheerder wil geen halve aansluitingen. Volgens burgemeester Alssema, die de A28 in zijn portefeuille heeft, worden er momenteel gesprekken gevoerd over de ‘verfijning van het plan‘. Volgend voorjaar geeft Rijkswaterstaat volgens hem uitsluitsel.