Berggierslanden blijft zorgenkind

MEPPEL - De PvdA-fractie vindt dat de wijk Berggierslanden en de ontsluitingswegen overlast voor de bewoners met zich meebrengen en tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

Het verkeer in Koedijks- en Berggierslanden loopt regelmatig vast. Het raadslid Anis Jadib zei in de laatste raadsvergadering dat het gelijktijdig uitvoeren van de verschillende werkzaamheden had moeten worden voorkomen. Het gaat om de verbetering van Oevers C, de aanleg van de rotonde Berggierslanden, de aanleg van de fietstunnel in de Westerstouwe en de werkzaamheden aan de Rembrandtlaan. De situatie op de Staphorster Grote Stouwe vindt Anis Jadib uitermate gevaarlijk. De bermen zijn kapot gereden en het is zo donker dat voetgangers en fietsers gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Wethouder Ton Dohle heeft hem toegezegd daarover zo spoedig mogelijk contact op te nemen met zijn collega in Staphorst. Het is immers gebied van de buurgemeente. ‘Het gaat wél om Meppeler inwoners die gevaar lopen,‘ reageerde het PvdA-raadslid. Dohle verzekerde hem dat op korte termijn actie richting Staphorst wordt ondernomen. De afwatering van Berggierslanden is nog steeds niet goed. Er staan regelmatig straten blank. Als het regent is het in de derde fase van de wijk een modderpoel. Fietsers en automobilisten moeten door dit deel van de wijk om Berggierslanden te kunnen verlaten. Verder kaartte Anis Jadib aan dat de overlast van zwaar vrachtverkeer aanzienlijk is. Dit gaat ten koste van de veiligheid in de wijk. Hij heeft zich ook afgevraagd hoe de hulpverlenende instanties op de hoogte worden gesteld van de verschillende barricades en omwegen in deze woonwijk. Straten zijn moeilijk te vinden en zelfs navigatiesystemen komen er niet uit. Volgens de wethouder zijn hulpdiensten op de hoogte van afzettingen en omleidingen. Deze worden direct aan de Meldkamer in Assen doorgegeven. Volgens wethouder Dohle gaat het bouwen en het werk aan de infrastructuur nu eenmaal gepaard met vrachtverkeer. Momenteel wordt er gewerkt aan een belangrijke ontsluitingsroute. Ter plekke zijn snelheidsbeperkende maatregelen van maximaal 15 km. per uur van kracht. Bouwers hebben opdracht van de gemeente gekregen de straten en wegen zo schoon mogelijk te houden. Over het gelijktijdig uitvoeren van verschillende projecten zei Dohle dat dit voordelen heeft. ‘Je kunt beter de hele trammelant in één keer hebben dan gedurende veel langere tijd onderbrekingen, doordat het ene project op het andere volgt.‘ Overigens gaf hij toe dat de planning anders was, maar dat deze moest worden omgegooid. De aansluiting op de nieuwe rotonde van Berggierslanden is over een paar weken gereed. De afwatering in de wijk gaat volgens hem niet zoals het zou moeten. Die wordt op twee locaties in januari hersteld. Enkele straten zijn verkeerd aangelegd, zodat het water maar moeilijk wegloopt.

MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!