Minderheid tegen opengraven gracht

MEPPEL – Ongeveer een vijfde van de ondervraagden in een enquête over de binnenstad wil niet dat de grachten in het centrum worden teruggebracht. Dat kost onnodig veel geld, zo werd gezegd. Het Kerkplein wordt in de reacties als te kaal gevonden en mag wat worden opgefleurd. De Groenmarkt mag worden aangepakt door het parkeren te verminderen en de mogelijkheden voor horeca met terrassen te vergroten.

Er heerst onduidelijkheid over de meerwaarde die de nieuwe ontwikkelingen bij het Vledder en de Kromme Elleboog voor de binnenstad hebben. De Swaenenborgh wordt in geen enkele reactie positief beoordeeld. De meeste ondervraagden geven aan dat het complex mag worden gesloopt. De raadsfracties buigen zich donderdagavond over de nieuwe binnenstadsvisie. Deze visie is de basis voor de toekomstige ontwikkelingen in het centrum. Daarbij staan het toerisme, de detailhandel, verkeer en stedenbouw centraal. Lopende ontwikkelingen als de reconstructie van het Vledder, de Kromme Elleboog, de Prinsenbuurt en de Kraton worden in de visie verwerkt. In de binnenstadsvisie komen oplossingen te staan voor de knelpunten waar de gemeente tussen nu en vijf jaar tegenaan loopt. De inwoners worden nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van de visie. Daarvoor diende in de eerste plaats de enquête onder bewoners en bezoekers van de binnenstad. Het straatwerk en met name de trottoirs moeten worden verbeterd, reclame en uitstallingen in de winkelstraten moeten worden verminderd en de openbare ruimte in de binnenstad moet worden verlevendigd met banken, meer groen, bomen en bloembakken. Genoemd worden de Hoofdstraat en de Stoombootkade. Het beeld de Meppeler Muggen moet opnieuw een plaats krijgen in het centrum. Algemeen is de wens om de binnenstad authentiek te houden. De aansluiting van nieuwbouw op de oude bebouwing kan rekenen op veel kritiek. Uitgaansgelegenheden moeten worden verbeterd met name een betere en grotere discotheek wordt genoemd. Hangplekken van jongeren in de binnenstad moeten worden aangepakt. Verder wordt in de enquête aangegeven dat er meer openbare toiletten moeten komen. Bij het vergroten van het winkelaanbod wordt gedacht aan Ikea, Mediamarkt, een nachtwinkel en speciaalzaken. In het centrum worden fietsenstallingen gemist, zowel bewaakt als onbewaakt. De binnenstad moet meer autoluw worden en een duidelijker bewegwijzering is gewenst. Met name in de omgeving van het Prinsenplein zijn de fietspaden aan verbetering toe. Deelnemers aan de enquête vragen aandacht voor de kruising van Boazstraat, Margrietlaan en Weerdstraat. Bezoekers willen langer kunnen parkeren en achteraf betalen in het centrum. Ze moeten duidelijker worden aangegeven.

MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!