Klankbordgroep heeft beste variant aansluiting N48 Zuidwolde

ZUIDWOLDE – Er is inmiddels een duidelijke voorkeur voor een nieuwe aansluiting van Zuidwolde op de N48. De varianten worden vanavond gepresenteerd in het gemeentehuis in Zuidwolde, om 19.30 uur.

De Klankbordgroep, bestaande uit diverse belangenverenigingen, heeft goed werk verricht, want de Stuurgroep (provincie Drenthe, Rijkswaterstaat en de wethouders Liesbeth Koster en Ank van der Ziel van de gemeente De Wolden) stelt dan ook voor de variant van deze groep uit te werken. De nieuwe aansluiting is verkeersveilig en wordt gedragen door alle belangenverenigingen. Duur is de oplossing echter ook, want er moeten diverse nieuwe wegen komen én er moet een landbouwbedrijf wijken voor de plannen. Kort gezegd komt de voorkeursvariant van de Stuurgroep hierop neer: een kwart klaverblad aan weerszijden van de N48, een rotonde die het verkeer aan de Zuidwoldiger kant verdeelt en een verbindingsweg recht naar de Steenbergerweg. Vooral deze verbindingsweg was tot nu toe een heikel punt, maar de leden van de Klankbordgroep hebben elkaar gevonden in een variant die een eindje van de Boslaan en de N48 af ligt. Een ambtelijke werkgroep van verkeersdeskundigen en de Klankbordgroep van belangenverenigingen hebben, voor een groot deel onafhankelijk van elkaar, hun voorkeursvariant ontwikkeld. Tijdens een informatieavond in het gemeentehuis van De Wolden worden vanavond (aanvang 19.30 uur) de twee varianten voor de aansluiting van Zuidwolde op de N48 gepresenteerd. De Stuurgroep heeft alvast een keuze gemaakt en adviseert de gemeenteraad om in oktober de variant van de Klankbordgroep verder uit te werken. De plek waar de verbindingsweg van de Oosterweg naar de Steenbergerweg komt te liggen vormt het belangwekkende verschil. De ambtelijke werkgroep wil de weg achter de Boslaan het liefst langs de bosrand en dus dicht bij de Boslaan laten slingeren, de Klankbordgroep ziet meer in een rechte weg door het bosgebied. Een weg die een eindje van de Boslaan en de N48 af ligt. Liesbeth Koster beseft dat draagvlak in dit proces heel belangrijk is. Ze spreekt haar waardering uit voor het feit dat de Klankbordgroep – waarin het comité Boslaan, belangenvereniging Alteveer/Kerkenveld, dorpsbelangen Zuidwolde en vertegenwoordigingen uit natuur, landbouw en recreatie zitten – tot één variant is gekomen. ‘Petje af voor de Klankbordgroep’, aldus Koster.