‘Tussenoplossing A28’ heet variant A

STAPHORST – Wat eigenlijk al uitgelekt was als nieuwe variant voor de aansluiting op de A28 is gistermiddag door het college van B en W van Staphorst officieel naar voren geschoven als beste optie. Het gaat dan om een nieuwe volledige aansluiting tussen de Gorterlaan en de op- en afritten bij Waanders: ‘Variant A’.

Feitelijk was het al geen nieuws meer, want begin april, tijdens het bezoek van commissaris van de Koningin Geert Jansen, werd deze variant al genoemd. Het is een letterlijke tussenoplossing, want de bestaande aansluitingen voldoen voor de toekomst niet meer en een volledige aansluiting bij de Gorterlaan viel al eerder af. B en W vinden dat er wat moet gebeuren. De verkeersbewegingen op de Gemeenteweg en Oude Rijksweg nemen alleen maar toe. Deze variant A kost 13,5 miljoen euro. B en W gaan ervan uit dat Rijkswaterstaat afspraken gestand doet en ook zo’n 5 miljoen euro bijdraagt. Ook wordt gevraagd of de provincie wil bijdragen. Staphorst hoopt niet op miljoenen, maar wel op enige tonnen. De gemeente Staphorst heeft een potje geld, waaruit geput zou kunnen worden. Het gaat dan om gelden uit de verkoop van Wavin-aandelen en van de Rendo. Samen zit er 8 miljoen euro in deze pot. Deze nieuwe aansluiting, variant A, takt met rotondes aan op de Achthoevenweg, ter hoogte van de Hoogeweg, dus vrij noordelijk en de Middenwolderweg aan de westkant van de A28. Onderdeel van deze variant is ook dat er een parallelweg komt ten westen van de A28, tussen de Oude Rijksweg, net ten zuiden van de stovonde en de Gorterlaan over een lengte van 2,4 kilometer. Bij de Gorterlaan komt ook een rotonde, ten westen van de A28 en het viaduct aldaar. De op- en afritten in Staphorst -Noord en Waanders verdwijnen. Het viaduct over de A28 bij de Middenwolderweg blijft intact. Maar straks mag alleen personenverkeer er gebruik van maken. De overgang wordt verboden voor het vrachtverkeer. Politiek Staphorst reageert zuinig. Jan Talen, fractievoorzitter van GB/VVD is tegen. Volgens hem is het veel te duur. ‘Als we dat doen, kunnen we een nieuwe plek voor de AMBC wel vergeten.’ De CU beraadt zich op deze nieuwe variant. Dit had de partij vorig naar niet voor ogen. De PvdA is ronduit tegen: veel te duur. Alleen de SGP toont zich matig positief. Het CDA is ook tegen. De partij heeft een eigen variant bedacht. In De Staphorster van 8 mei wordt de variant A toegelicht. In de patio van het gemeentehuis komen borden te hangen met een toelichting.