Berggierslanden mijdt nieuwe Westerstouwe

MEPPEL - Steeds meer begint fase 1 van de Berggierslanden op een echte woonbuurt te lijken. Vandaag dragen de projectontwikkelaars, verenigd in het Berggierslanden Ontwikkelingsbedrijf (BOB), het totale openbaar gebied officieel over aan de gemeente Meppel.

Plantsoentjes en wallenkanten zijn welig begroeid, overal in de buurt zijn bomen geplant, nieuwe bruggen zijn over het water in Berggierslanden gebouwd en fietspaden zijn aangelegd. Niet alle voorzieningen in Berggierslanden wenst de gemeente klakkeloos over te nemen. Het nieuwe fietspad over de Westerstouwe bijvoorbeeld, ligt bezaaid met glas en scherpe keien en wordt daarom door de bewoners angstvallig gemeden. Om de overdracht van het openbare gebied te vieren, werden in het natuurovergangsgebied aan de Staphorster Grote Stouwe informatieborden onthuld. Voorafgaand aan de onthulling was er een rondgang door fase 1 met vertegenwoordigers van het BOB en wethouder Mark Boumans. De rondgang startte op de hoek Parnassia-Watermunt en eindigde bij de entree van het natuurovergangsgebied op de hoek Weegbree-Zwanenbloem. Tijdens de buurtwandeling werden de parkeerstroken (in plaats van trottoirs) en de bovengrondse hemelwaterafvoer bekeken en besproken. Een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte in de eerste fase van Berggierslanden zijn de fietspaden in de wijk. De Westerstouwe is van modderige en gevaarlijke bouwstraat weer toegankelijk gemaakt voor fietsers en wandelaars. De nieuwe langzaam verkeersroute loopt langs bouwfase 1, 2 en 3. Ter hoogte van de Lisdodde en Koningvaren loopt de Westerstouwe over bruggetjes en tussen huizenblokken, geasfalteerde straten én een bomenlaan door naar de dijk van de Hoogeveense Vaart. Op het oog is Berggierslanden een fraaie nieuwe fietsroute rijker, maar wijkbewoners mijden de verlengde Westerstouwe als de pest. Met een bliksemklus hebben de projectontwikkelaars gehoor gegeven aan de wens van de gemeente de Westerstouwe voor de oplevering begaanbaar te maken. Gemakshalve werd de oude landweg vol gestort met puinafval. De fietsbaan ligt dientengevolge bezaaid met glasscherven en scherpe keien. Landelijk ‘De Westerstouwe is bedoeld als veilige route voor fietsers en wandelaars, maar veilig is het hier zeker niet. Mijn zoon is al drie keer gevallen. Gelukkig is het drie keer goed afgelopen, maar als hij gewond was geraakt, had ik niet geweten waar in had moeten aankloppen. Nu blijkt dat er behalve stenen ook glas op de Westerstouwe ligt, nemen we maar weer gewoon de route over het asfalt,’ zegt Brechtje van Kasteel gelaten. ‘Ik heb de neiging om de volgende keer een hark mee te nemen. Want dat is het punt. Als de keien en glas van het pad zijn, is de Westerstouwe best begaanbaar. Asfalteren hoeft echt niet. Het mag wel een landelijk weggetje blijven,’ vindt de bewoonster van de Berggierslanden. Op het zeer grove plaveisel van de Westerstouwe lopen fietsers niet alleen de kans om te vallen en zich te bezeren. De rijwielen van bewoners van Berggierslanden worden ook danig op de proef gesteld. Menige fietsers liep al een lekke band op door het glas of een zogenaamde ‘snakebite’, waarbij de band tussen twee of meerdere scherpe stenen bekneld raakt. ‘Ik heb al veel mensen horen mopperen en met de fiets aan de hand zien verder lopen,’ vertelt Hendrik Snel, bewoner van de Lisdodde. ‘Toch is de Westerstouwe zeer populair bij fietsers. In de weekenden fietsen mensen in een file voorbij. Totdat er een band lek gaat. Dan wordt er weer gewandeld. Nee, zo lever je natuurlijk geen fietspad af.’ De gemeente heeft het Berggierslanden Ontwikkelingsbedrijf inmiddels opdracht geven om de steenslag en glasscherven op te ruimen. (Foto: Wilbert Bijzitter)