Berggierslanden wil onderwijs dichtbij

MEPPEL – Bewoners uit de Berggierslanden in Meppel willen dat er één onderkomen van de Brede School in of dichtbij hun eigen wijk komt. Bovendien willen zij dat er zo snel mogelijk een voorziening voor kinderopvang in hun wijk wordt gerealiseerd.

Ook vanuit de scholen in de Koedijkslanden lijkt er weinig draagvlak voor de Brede School onder één dak. De vrees is dat drie scholen in één gebouw met meer dan duizend leerlingen te massaal wordt. Eén gebouw waarin CBS Het Kompas, de Zuiderbasisschool en de Koedijkslandenschool duidelijk hun eigen ingang en identiteit behouden, behoort echter wel tot de mogelijkheden. De bezwaren tegen de Brede School kwamen gisteravond aan het licht tijdens een gemeentelijke informatieavond over de toekomst van de Koedijkslanden en Berggierslanden in de aula van CSG Dingstede. De aula zat stampvol met belangstellenden uit de wijken en vertegenwoordigers van verschillende instellingen, vanuit het onderwijs en de politiek. Na het informatieve gedeelte werd in een hoek van de aula lang en heftig gediscussieerd over de Brede School. Herman Langendijk van de Kopersvereniging Melange uit de Berggierslanden maakte duidelijk dat de bewoners niet per se een school in de eigen wijk willen. ‘Je moet niet alleen de Koedijkslanden en Berggierslanden, maar ook het deel Jan Steenstraat, Kastanjelaan tot aan de Slingenberg als één groot geheel zien. Daarbinnen moet je kijken wat de twee meest gunstige locaties zijn voor onderwijsinstellingen. Eén daarvan kan in de Berggierslanden zijn, maar ook net in de Koedijkslanden’, aldus Langendijk. Jur Jongman van adviesbureau TMOP rekende voor dat er volgens de prognoses in de Berggierslanden de komende jaren niet voldoende kinderen geboren worden om in deze wijk definitief een basisschool te bouwen. Wethouder Van Dijk gaf aan dat de financiële middelen het meest gunstig uitvallen als de Brede School volledig onder één dak komt. ‘Als je al het geld van het onderwijs en de voorzieningen op één hoop gooit, kun je iets prachtigs bouwen’, aldus de wethouder. Toch lieten hij en zijn collega Ko Scheele de deur openstaan naar een Brede School verspreid over twee locaties. Momenteel loopt er een onderzoek naar de Brede School onder één dak in de Koedijkslanden. De locaties Zuiderbasisschool en Stad en Esch Zuiderlaan worden onder de loep genomen. Voor de zomer zijn hiervan de resultaten bekend. Voor de bewoners in de Berggierslanden duurt het allemaal te lang. Herman Langendijk: ‘Het benauwt me dat hier vanavond geen einddatum is genoemd. Straks kunnen onze kinderen niet terecht op de scholen’. In de Berggierslanden ligt nog 1400 m² grond van de gemeente Meppel. Als een partij zich meldt om een kinderopvang te realiseren, valt er zeker te praten, zo liet de wethouder weten.